Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 203 ayat untuk sehingga AND book:2 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Kel 8:14

Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk.

(0.98)Kel 10:27

Tetapi TUHAN mengeraskan hati a  Firaun, sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi.

(0.98)Kel 10:20

Tetapi TUHAN mengeraskan hati s  Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi.

(0.97)Kel 36:18

Dibuat oranglah lima puluh kaitan tembaga untuk menyambung tenda-tenda kemah itu, sehingga menjadi satu. v 

(0.96)Kel 9:17

Engkau masih selalu mengalangi umat-Ku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi.

(0.96)Kel 30:29

Haruslah kaukuduskan semuanya, w  sehingga menjadi maha kudus; x  setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus.

(0.96)Kel 5:9

Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta."

(0.96)Kel 9:35

Berkeraslah hati r  Firaun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi--seperti yang telah difirmankan TUHAN dengan perantaraan Musa.

(0.96)Kel 21:20

Apabila seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat, sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan.

(0.95)Kel 1:12

Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu.

(0.95)Kel 14:4

Aku akan mengeraskan hati n  Firaun, sehingga ia mengejar mereka. o  Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya Aku akan menyatakan kemuliaan-Ku, p  sehingga orang Mesir mengetahui, bahwa Akulah TUHAN. q " Lalu mereka berbuat demikian.

(0.95)Kel 40:10

Juga kauurapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya; demikianlah engkau harus menguduskan y  mezbah itu, sehingga mezbah itu maha kudus.

(0.95)Kel 1:7

Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya; e  mereka bertambah banyak 1  dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka.

(0.95)Kel 7:18

dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk; k  maka orang Mesir akan segan meminum air l  dari sungai Nil ini."

(0.95)Kel 36:13

Dibuatlah lima puluh kaitan emas dan disambunglah tenda-tenda Kemah Suci, yang satu dengan yang lain, dengan memakai kaitan itu, sehingga menjadi satu. u 

(0.95)Kel 25:37

Haruslah kaubuat pada kandil itu tujuh lampu r  dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu, sehingga diterangi yang di depannya.

(0.94)Kel 27:5

Haruslah engkau memasang jala-jala itu di bawah jalur mezbah itu; mulai dari sebelah bawah, sehingga jala-jala itu sampai setengah tinggi mezbah itu.

(0.94)Kel 12:36

Dan TUHAN membuat orang Mesir bermurah hati d  terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi e  orang Mesir itu.

(0.94)Kel 7:21

matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil; dan di seluruh tanah Mesir ada darah.

(0.94)Kel 11:10

Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun. Tetapi TUHAN mengeraskan hati r  Firaun, sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya.
TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA