Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 24 ayat untuk pengalaman AND book:40 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Mat 16:18

Dan Akupun berkata kepadamu: Engkau adalah Petrus e  dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaat 1 -Ku f  dan alam maut tidak akan menguasainya 2 .

(0.96)Mat 28:20

dan ajarlah i  mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu 1  j  senantiasa sampai kepada akhir zaman. k "

(0.94)Mat 13:39

Musuh yang menaburkan benih lalang ialah Iblis. Waktu menuai z  ialah akhir zaman a  dan para penuai itu malaikat. b 

(0.94)Mat 24:21

Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. a 

(0.92)Mat 24:3

1 Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, h  datanglah murid-murid-Nya kepada-Nya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka: "Katakanlah kepada kami, bilamanakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatangan-Mu i  dan tanda kesudahan dunia 2 ? j "

(0.27)Mat 5:7

Berbahagialah orang yang murah hatinya 1 , karena mereka akan beroleh kemurahan. j 

(0.25)Mat 14:2

Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya: "Inilah Yohanes Pembaptis; y  ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam-Nya."

(0.24)Mat 16:28

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam Kerajaan-Nya 1 ."

(0.24)Mat 24:8

Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru.

(0.23)Mat 11:23

Dan engkau Kapernaum, k  apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati! l  Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini.

(0.22)Mat 5:12

Bersukacita dan bergembiralah, s  karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. t "

(0.22)Mat 11:12

Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, Kerajaan Sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya 1 .

(0.22)Mat 13:40

Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman.

(0.22)Mat 13:49

Demikianlah juga pada akhir zaman: Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar 1 , m 

(0.22)Mat 25:46

Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. j " k 

(0.22)Mat 26:41

Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan: v  roh memang penurut, tetapi daging lemah."

(0.22)Mat 16:21

Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-murid-Nya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem j  dan menanggung banyak penderitaan k  dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, l  lalu dibunuh m  dan dibangkitkan n  pada hari ketiga. o 

(0.22)Mat 13:21

Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itupun segera murtad. i 

(0.22)Mat 14:23

Dan setelah orang banyak itu disuruh-Nya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa j  seorang diri 1 . Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ.

(0.22)Mat 25:34

Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan-Nya: Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah Kerajaan y  yang telah disediakan bagimu sejak dunia z  dijadikan.
TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA