Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 33 ayat untuk para hamba AND book:7 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Hak 2:8

Dan Yosua bin Nun, d  hamba TUHAN itu, mati pada umur seratus sepuluh tahun;

(1.00)Hak 9:28

Berkatalah Gaal bin Ebed: q  "Siapa r  itu Abimelekh dan siapa kita orang Sikhem, maka kita menjadi hambanya? Bukankah anak Yerubaal dan Zebul, wakilnya, menjadi hamba orang-orang Hemor, s  ayah Sikhem, jadi mengapakah kita menjadi hambanya?

(0.97)Hak 19:19

walaupun ada padaku jerami dan makanan f  untuk keledai g  kami, pula roti dan anggur h  untuk aku sendiri, untuk hambamu perempuan ini dan untuk bujang yang bersama-sama dengan hambamu ini; kami tidak kekurangan sesuatu."

(0.95)Hak 15:18

Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada TUHAN: g  "Oleh tangan hamba-Mu ini telah Kauberikan kemenangan h  yang besar itu, masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu!"

(0.95)Hak 9:38

Jawab Zebul kepadanya: "Di manakah mulutmu itu yang mengatakan: Siapa itu Abimelekh, maka kita menjadi hambanya? Bukankah ini orang-orang yang telah kauhina z  itu? Majulah sekarang untuk memerangi mereka."

(0.54)Hak 3:24

Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka: "Tentulah ia membuang air h  di kamar rumah peranginan itu."

(0.42)Hak 6:27

Kemudian Gideon membawa sepuluh orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan TUHAN kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannyalah pada waktu malam.

(0.41)Hak 3:19

tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal, dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia: "Ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku, ya raja." Kata Eglon: "Diamlah dahulu!" Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi ke luar.

(0.15)Hak 2:7

Dan bangsa itu beribadah kepada TUHAN sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama dari pada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar, yang dilakukan TUHAN bagi orang Israel. c 

(0.11)Hak 3:14

Delapan belas tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, raja Moab. w 

(0.11)Hak 3:20

Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. e  Berkatalah Ehud: "Ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku." Lalu bangunlah ia berdiri f  dari tempat duduknya.

(0.11)Hak 9:4

Sesudah itu mereka memberikan kepadanya tujuh puluh uang perak dari kuil Baal-Berit, n  lalu Abimelekh memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang o  dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia.

(0.11)Hak 3:8

Lalu bangkitlah murka TUHAN terhadap orang Israel, sehingga Ia menjual f  mereka kepada Kusyan-Risyataim, g  raja Aram-Mesopotamia h  dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan-Risyataim delapan tahun lamanya.

(0.10)Hak 6:15

Tetapi jawabnya kepada-Nya: "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku i  adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan akupun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. j "

(0.10)Hak 7:10

Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Pura, bujangmu, ke perkemahan itu;

(0.10)Hak 6:17

Maka jawabnya kepada-Nya: "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di mata-Mu, maka berikanlah kepadaku tanda, l  bahwa Engkau sendirilah yang berfirman kepadaku.

(0.10)Hak 19:11

Ketika mereka dekat ke Yebus dan ketika matahari telah sangat rendah, berkatalah bujang itu kepada tuannya: "Marilah kita singgah di kota orang Yebus w  ini dan bermalam di situ."

(0.10)Hak 19:13

Lagi katanya kepada bujangnya: "Marilah kita berjalan sampai ke salah satu tempat yang di sana dan bermalam di Gibea atau di Rama. x "

(0.10)Hak 6:18

Janganlah kiranya pergi dari sini, sampai aku datang kepada-Mu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapan-Mu." Firman-Nya: "Aku akan tinggal, sampai engkau kembali."

(0.10)Hak 6:37

maka aku membentangkan guntingan bulu p  domba 1  di tempat pengirikan; q  apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah r  aku, bahwa Engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang Kaufirmankan."
TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA