Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 1103 ayat untuk padamu AND book:1 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Kej 29:19

Sahut Laban: "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu dari pada kepada orang lain; maka tinggallah padaku."

(0.99)Kej 23:14

Jawab Efron kepada Abraham:

(0.99)Kej 8:15

Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh:

(0.99)Kej 25:33

Kata Yakub: "Bersumpahlah s  dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya t  kepadanya.

(0.99)Kej 35:12

Dan negeri ini yang telah Kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak, akan Kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. y " z 

(0.98)Kej 41:55

Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, i  dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir: "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya j  kepadamu."

(0.98)Kej 44:6

Ketika sampai kepada mereka, diberitakannyalah kepada mereka perkataan Yusuf itu.

(0.98)Kej 9:8

Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia:

(0.98)Kej 25:5

Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak 1 , l 

(0.98)Kej 50:12

Anak-anak Yakub melakukan kepadanya, seperti yang dipesankannya kepada mereka. j 

(0.98)Kej 1:1

Pada mulanya a  Allah menciptakan 3  b  langit c  dan bumi. d 

(0.98)Kej 37:5

Pada suatu kali bermimpilah l  Yusuf 1 , lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya; m  sebab itulah mereka lebih n  benci lagi kepadanya.

(0.98)Kej 13:15

sebab seluruh negeri yang kaulihat itu akan Kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. z 

(0.98)Kej 44:24

Setelah kami kembali kepada hambamu, ayahku, r  maka kami memberitahukan kepadanya perkataan s  tuanku t  itu.

(0.98)Kej 29:15

Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub: "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, r  engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. s "

(0.98)Kej 17:3

Lalu sujudlah a  Abram, dan Allah berfirman kepadanya:

(0.98)Kej 29:23

Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, d  anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakubpun menghampiri dia.

(0.98)Kej 27:6

berkatalah Ribka kepada Yakub, p  anaknya 1 : "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau, kakakmu:

(0.98)Kej 44:21

Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini: m  Bawalah dia ke mari kepadaku, supaya mataku memandang dia. n 

(0.98)Kej 47:5

Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf: "Ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu.
TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA