Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 19 dari 19 ayat untuk nasihatnya AND book:23 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Yes 40:13

Siapa yang dapat mengatur Roh k  TUHAN atau memberi petunjuk kepada-Nya sebagai penasihat? l 

(0.95)Yes 3:3

perwira i  dan orang yang terpandang, j  penasihat dan ahli sihir, k  dan orang yang paham mantera. l 

(0.94)Yes 11:2

1 Roh b  TUHAN 2  akan ada padanya, roh hikmat c  dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, d  roh pengenalan dan takut akan TUHAN;

(0.94)Yes 19:11

Para pembesar Zoan v  adalah orang-orang bodoh belaka; para penasihat w  Firaun yang paling bijaksana memberi nasihat x  yang dungu. Bagaimanakah kamu dapat berkata kepada Firaun: "Aku ini anak orang-orang bijaksana, y  anak raja-raja zaman purbakala?"

(0.92)Yes 1:26

Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu, r  dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan s  kota keadilan, t  kota u  yang setia."

(0.90)Yes 16:3

"Berilah nasihat, pertahankanlah hak, jadilah naungan yang teduh di waktu rembang tengah hari; sembunyikanlah orang-orang yang terbuang, o  janganlah khianati orang-orang pelarian!

(0.88)Yes 40:14

Kepada siapa TUHAN meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar TUHAN untuk menjalankan keadilan, atau siapa mengajar Dia pengetahuan m  dan memberi Dia petunjuk supaya Ia bertindak dengan pengertian? n 

(0.88)Yes 9:6

(9-5) Sebab seorang anak telah lahir m  untuk kita 1 , seorang putera telah diberikan n  untuk kita; lambang pemerintahan o  ada di atas bahunya, p  dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, q  Allah yang Perkasa, r  Bapa s  yang Kekal, t  Raja Damai. u 

(0.86)Yes 47:13

Engkau telah payah q  karena banyaknya nasihat! Biarlah tampil dan menyelamatkan r  engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, s  yang menilik bintang-bintang dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu!

(0.21)Yes 3:2

pahlawan dan orang perang, f  hakim dan nabi, petenung g  dan tua-tua, h 

(0.20)Yes 19:12

Di manakah orang-orang bijaksanamu? z  Biarlah mereka mengumumkan kepadamu serta memberitahukan apa yang diputuskan a  TUHAN semesta alam tentang Mesir.

(0.20)Yes 8:10

Buatlah rancangan, tetapi akan gagal l  juga; ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana m  juga, sebab Allah menyertai kami! n 

(0.20)Yes 19:13

Para pembesar Zoan b  bertindak tolol, para pembesar Memfis c  sudah teperdaya; para pemuka d  suku-suku mereka telah memusingkan Mesir.

(0.20)Yes 19:3

semangat orang Mesir menjadi hilang, d  dan rancangannya e  akan Kukacaukan; f  maka mereka akan meminta petunjuk kepada berhala-berhala dan kepada tukang-tukang jampi, kepada arwah dan kepada roh-roh peramal. g 

(0.20)Yes 19:14

TUHAN telah mencurahkan di antara mereka suatu roh kekacauan, e  dan mereka memusingkan Mesir dalam segala usahanya, sehingga seperti seorang mabuk yang pusing f  waktu muntah-muntah.

(0.20)Yes 29:14

maka sebab itu, sesungguhnya, Aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan; w  hikmat orang-orangnya yang berhikmat x  akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. y "

(0.20)Yes 41:28

Apabila Aku melihat berkeliling, maka tidak ada seorangpun, i  dan di antara semua mereka ini tidak ada yang dapat memberi petunjuk, j  atau yang dapat memberi jawab k  kalau Aku menanyakan mereka.

(0.20)Yes 65:4

yang duduk di kuburan-kuburan w  dan bermalam di dalam gua-gua; yang memakan daging babi x  dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka;

(0.19)Yes 30:1

Celakalah j  anak-anak k  pemberontak, demikianlah firman TUHAN, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan dari pada-Ku 1 , yang memasuki suatu persekutuan, l  yang bukan oleh dorongan Roh-Ku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah,
TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA