Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 17 dari 17 ayat untuk menjalani AND book:33 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Mi 4:5

Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama allahnya, n  tetapi kita akan berjalan demi nama TUHAN Allah kita 1  untuk selamanya dan seterusnya. o 

(0.99)Mi 4:2

dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata: "Mari, kita naik ke gunung TUHAN, b  ke rumah Allah Yakub, c  supaya Ia mengajar kita d  tentang jalan-jalan-Nya e  dan supaya kita berjalan menempuhnya; sebab dari Sion akan keluar pengajaran, f  dan firman TUHAN dari Yerusalem."

(0.98)Mi 1:8

Karena inilah aku hendak berkeluh kesah dan meratap 1 , z  hendak berjalan dengan tidak berkasut a  dan telanjang, hendak melolong seperti serigala dan meraung seperti burung unta:

(0.97)Mi 7:10

Musuhku akan melihatnya dan dengan malu b  ia akan menutupi mukanya, dia yang berkata kepadaku: "Di mana TUHAN, Allahmu? c " Mataku akan memandangi dia; d  sekarang ia diinjak-injak e  seperti lumpur di jalan.

(0.44)Mi 2:13

Penerobos akan maju di depan q  mereka; mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu r  gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, TUHAN sendiri di kepala barisan mereka!

(0.43)Mi 6:8

"Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut TUHAN dari padamu 1 : selain berlaku adil, i  mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati j  di hadapan Allahmu? k "

(0.43)Mi 2:7

Bolehkah hal itu dikatakan, keturunan Yakub? Apakah TUHAN kurang sabar? Atau seperti inikah tindakan-Nya? Bukankah firman-Ku baik g  terhadap orang yang benar h  kelakuannya?

(0.43)Mi 2:3

Sebab itu beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku merancang malapetaka y  terhadap kaum ini, dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu dari padanya; kamu tidak dapat lagi berjalan angkuh, z  sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan.

(0.43)Mi 2:8

Tetapi kamulah yang bangkit sebagai musuh terhadap umat-Ku. Kamu merebut jubah dari orang-orang yang suka damai, dari orang-orang yang berjalan lewat dengan tenteram, yang tidak cenderung kepada perang.

(0.43)Mi 6:5

Umat-Ku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak, y  raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor dan apa yang telah terjadi dari Sitim z  sampai ke Gilgal, a  supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan b  keadilan dari TUHAN."

(0.43)Mi 6:16

Engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri x  dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab, y  dan engkau telah bertindak menurut rancangan z  mereka, sehingga Aku membuat engkau menjadi ketandusan a  dan pendudukmu menjadi sasaran suitan; demikianlah kamu akan menanggung pencelaan b  dari pihak bangsa-bangsa."

(0.42)Mi 4:10

Menggeliatlah dan mengaduhlah, hai puteri Sion, seperti perempuan yang melahirkan! Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang, terpaksa engkau berjalan sampai Babel; a  di sanalah engkau akan dilepaskan, di sanalah engkau akan ditebus b  oleh TUHAN dari tangan musuhmu.

(0.11)Mi 5:15

(5-14) Aku akan membalas dendam l  dengan murka dan kehangatan amarah, kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan.

(0.11)Mi 1:3

Sebab sesungguhnya, TUHAN keluar dari tempat-Nya l  dan turun m  berjejak di atas bukit-bukit bumi. n 

(0.10)Mi 3:7

Para pelihat akan mendapat malu g  dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu; h  mereka sekalian akan menutupi i  mukanya, j  sebab tidak ada jawab dari pada Allah. k 

(0.10)Mi 1:6

Sebab itu Aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing 1  di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. s  Aku akan menggulingkan batu-batunya t  ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. u 

(0.10)Mi 6:4

Sebab Aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir t  dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan u  dan telah mengutus Musa v  dan Harun w  dan Miryam x  sebagai penganjurmu.
TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA