Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 32 ayat untuk memperbolehkannya AND book:6 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Yos 8:2

dan haruslah kaulakukan kepada Ai dan rajanya, seperti yang kaulakukan kepada Yerikho dan rajanya; hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. o  p  Suruhlah orang bersembunyi q  di belakang kota itu."

(0.96)Yos 1:15

sampai TUHAN mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh TUHAN, Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba TUHAN itu, kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. q "

(0.96)Yos 20:6

Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah h  untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri."

(0.43)Yos 2:16

Berkatalah ia kepada mereka: "Pergilah ke pegunungan, e  supaya pengejar-pengejar f  itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana tiga hari g  lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang; kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. h "

(0.43)Yos 1:14

perempuan-perempuan m  dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri n  yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan, tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu o  dengan bersenjata, p  dan haruslah menolong mereka,

(0.42)Yos 6:17

Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan 1  f  bagi TUHAN untuk dimusnahkan; hanya Rahab, perempuan sundal g  itu, akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan h  orang suruhan yang kita suruh.

(0.13)Yos 6:10

Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu, demikian: "Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah katapun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu: Bersoraklah! --maka kamu harus bersorak. c "

(0.12)Yos 9:21

Lagi kata para pemimpin kepada mereka: "Biarlah mereka hidup. j " Maka merekapun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air k  untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka.

(0.11)Yos 3:4

hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira dua ribu hasta d  panjangnya, janganlah mendekatinya--maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu."

(0.10)Yos 9:19

Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat: "Kami telah bersumpah kepada mereka demi TUHAN, Allah Israel; oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka.

(0.10)Yos 7:8

O Tuhan, apakah yang akan kukatakan, setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya?

(0.10)Yos 6:1

Dalam pada itu Yerikho 1  s  telah menutup pintu gerbangnya; telah tertutup kota itu karena orang Israel; tidak ada orang keluar atau masuk.

(0.10)Yos 20:3

supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, d  dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. e 

(0.10)Yos 7:12

Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya 1 . g  Mereka membelakangi h  i  musuhnya, sebab mereka itupun dikhususkan untuk ditumpas. j  Aku tidak akan menyertai kamu lagi k  jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu.

(0.10)Yos 20:9

Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja r  dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah, sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. s 

(0.10)Yos 8:27

Hanya ternak dan barang-barang kota itu dijarah oleh orang Israel, sesuai dengan firman TUHAN, yang diperintahkan-Nya kepada Yosua. p 

(0.10)Yos 9:20

Beginilah akan kita perlakukan mereka: membiarkan mereka hidup, supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah i  yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka."

(0.10)Yos 15:16

Lalu berkatalah Kaleb: "Siapa yang menggempur Kiryat-Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Akhsa, k  anakku, menjadi isterinya."

(0.10)Yos 24:19

Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu: "Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada TUHAN, sebab Dialah Allah x  yang kudus, Dialah Allah y  yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni z  kesalahan a  dan dosamu.

(0.10)Yos 6:18

Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang i  yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan j  atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. k 
TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA