Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 36 ayat untuk memperbolehkannya AND book:10 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)2Sam 18:20

Tetapi berkatalah Yoab kepadanya: "Pada hari ini bukan engkau yang menjadi pembawa kabar, pada hari lain boleh engkau yang menyampaikan kabar, tetapi pada hari ini engkau tidak akan menyampaikan kabar karena anak raja sudah mati."

(1.00)2Sam 17:17

Yonatan z  dan Ahimaas menunggu di En-Rogel, a  dan setiap kali ada seorang budak perempuan yang datang membawa kabar kepada mereka; dan merekapun langsung memberitahu raja Daud, sebab mereka tidak boleh dilihat memasuki kota.

(0.98)2Sam 5:8

Daud telah berkata pada waktu itu: "Siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air f  itu; hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. g " Sebab itu orang berkata: "Orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait."

(0.44)2Sam 14:24

Tetapi berkatalah raja: "Ia harus pergi ke rumahnya sendiri, jangan ia datang ke hadapanku." Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan raja.

(0.44)2Sam 15:4

Lagi kata Absalom: "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri l  ini! Maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil."

(0.44)2Sam 2:1

Kemudian bertanyalah p  Daud kepada TUHAN, katanya: "Apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda?" Firman TUHAN kepadanya: "Pergilah." Lalu kata Daud: "Ke mana aku pergi?" Firman-Nya: "Ke Hebron. q "

(0.43)2Sam 19:37

Biarkanlah hambamu ini pulang, sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri, dekat kubur ayahku w  dan ibuku. Tetapi inilah hambamu Kimham, x  ia boleh ikut dengan tuanku raja; perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik."

(0.43)2Sam 3:13

Jawab Daud: "Baik, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau, hanya satu hal kuminta dari padamu, yakni engkau tidak akan menghadap aku, kecuali jika engkau membawa lebih dahulu Mikhal, anak perempuan Saul, apabila engkau datang menghadap aku. q "

(0.42)2Sam 19:22

Tetapi Daud berkata: "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya, h  sehingga kamu pada hari ini i  menjadi lawanku? Masakan pada hari ini seorang dihukum mati di Israel! Sebab bukankah aku tahu, bahwa aku pada hari ini adalah raja atas Israel?"

(0.13)2Sam 16:2

Lalu bertanyalah raja kepada Ziba: "Apakah maksudmu dengan semuanya ini?" Jawab Ziba: "Keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi; roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan; dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. e "

(0.12)2Sam 16:9

Lalu berkatalah Abisai, n  anak Zeruya, kepada raja: "Mengapa anjing o  mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. p "

(0.10)2Sam 6:9

Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada TUHAN, lalu katanya: "Bagaimana o  tabut TUHAN itu dapat sampai kepadaku?"

(0.10)2Sam 5:19

bertanyalah s  Daud kepada TUHAN 1 : "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan Kauserahkankah mereka ke dalam tanganku?" TUHAN menjawab Daud: "Majulah, sebab Aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu."

(0.10)2Sam 14:28

Setelah Absalom diam di Yerusalem genap dua tahun lamanya, dengan tidak datang ke hadapan raja,

(0.10)2Sam 5:6

Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem 1 , a  menyerang orang Yebus, b  penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud: "Engkau tidak sanggup masuk ke mari; orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau!" Maksud mereka: Daud tidak sanggup masuk ke mari.

(0.10)2Sam 9:1

Berkatalah Daud: "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan 1 . h "

(0.10)2Sam 13:26

Kemudian berkatalah Absalom: "Kalau tidak, izinkanlah kakakku Amnon pergi beserta kami." Tetapi raja menjawabnya: "Apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau?"

(0.10)2Sam 18:13

Sebaliknya, jika aku mencabut nyawanya dengan khianat tidak ada sesuatupun yang tinggal tersembunyi kepada raja z --maka engkau akan menjauhkan diri."

(0.10)2Sam 19:34

Tetapi Barzilai menjawab raja: "Berapa tahun lagikah aku hidup, sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem?

(0.10)2Sam 23:6

Tetapi orang-orang yang dursila mereka semuanya seperti duri a  yang dihamburkan; sesungguhnya, mereka tidak terpegang oleh tangan:
TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA