Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 296 ayat untuk masih mengatakan AND book:2 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Kel 4:18

Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya: "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku, yang ada di Mesir, untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa: "Pergilah dengan selamat."

(0.75)Kel 5:13

Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata: "Selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami."

(0.72)Kel 10:3

Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya: "Beginilah firman TUHAN, Allah orang Ibrani: Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan x  dirimu di hadapan-Ku? Biarkanlah umat-Ku pergi supaya mereka beribadah kepada-Ku.

(0.71)Kel 10:7

Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya: "Berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat e  kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada TUHAN, Allah mereka. Belumkah tuanku insaf, bahwa Mesir pasti akan binasa? f "

(0.68)Kel 8:31

Dan TUHAN membuat seperti yang dikatakan Musa: pikat itu dijauhkan-Nya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya; seekorpun tidak ada yang tinggal.

(0.66)Kel 32:1

Ketika bangsa itu melihat, bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung s  itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya: "Mari, buatlah untuk kami allah, yang akan berjalan di depan t  kami sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir--kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. u "

(0.60)Kel 18:24

Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannyalah segala yang dikatakannya.

(0.59)Kel 8:10

Katanya: "Besok." Lalu kata Musa: "Jadilah seperti katamu itu, supaya tuanku mengetahui, bahwa tidak ada yang seperti TUHAN, g  Allah kami.

(0.59)Kel 4:1

Lalu sahut Musa: "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan q  perkataanku, melainkan berkata: TUHAN tidak menampakkan diri kepadamu?"

(0.59)Kel 10:29

Kemudian Musa berkata: "Tepat seperti ucapanmu itu! Aku takkan melihat b  mukamu lagi!"

(0.58)Kel 16:9

Kata Musa kepada Harun: "Katakanlah kepada segenap jemaah Israel: Marilah dekat ke hadapan TUHAN, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu."

(0.58)Kel 35:4

Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel: "Inilah firman yang diperintahkan TUHAN, bunyinya:

(0.58)Kel 16:19

Musa berkata kepada mereka: "Seorangpun tidak boleh meninggalkan dari padanya sampai pagi. n "

(0.58)Kel 15:24

Lalu bersungut-sungutlah d  bangsa itu kepada Musa, kata mereka: "Apakah yang akan kami minum? e "

(0.58)Kel 4:13

Tetapi Musa berkata: "Ah, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja e  yang patut Kauutus."

(0.58)Kel 17:16

Ia berkata: "Tangan di atas panji-panji TUHAN! TUHAN berperang melawan Amalek h  turun-temurun. i "

(0.58)Kel 7:9

"Apabila Firaun berkata kepada kamu: Tunjukkanlah suatu mujizat, w  maka haruslah kaukatakan kepada Harun: Ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. x "

(0.58)Kel 4:26

Lalu TUHAN membiarkan Musa. "Pengantin darah," kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu.

(0.58)Kel 4:12

Oleh sebab itu, pergilah, c  Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau, apa yang harus kaukatakan. d "

(0.58)Kel 11:4

Berkatalah Musa: "Beginilah firman TUHAN: Pada waktu tengah malam h  Aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. i 
TIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA