Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 95 ayat untuk masa-masa AND book:1 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Kej 21:2

Maka mengandunglah Sara, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki g  bagi Abraham dalam masa tuanya, h  pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. i 

(1.00)Kej 21:7

Lagi katanya: "Siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham: Sara menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. n "

(0.98)Kej 1:14

Berfirmanlah Allah: "Jadilah benda-benda penerang l  pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. m  Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda n  yang menunjukkan 1  masa-masa o  yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, p 

(0.98)Kej 37:3

Israel f  lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya g  yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya; h  dan ia menyuruh membuat jubah i  yang maha indah 1  bagi dia. j 

(0.95)Kej 44:20

Dan kami menjawab tuanku: Kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda, yang lahir pada masa tuanya; j  kakaknya telah mati, k  hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu, sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. l 

(0.59)Kej 25:14

Misyma, Duma, f  Masa,

(0.42)Kej 31:10

Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi m  dan melihat, bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang.

(0.42)Kej 35:3

Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel; aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, a  yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku b  dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. c "

(0.41)Kej 26:15

Segala sumur, z  yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu, telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun a  dengan tanah.

(0.41)Kej 6:9

Inilah riwayat i  Nuh: Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela j  di antara orang-orang 1  sezamannya; k  dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. l 

(0.41)Kej 49:1

Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya 1  dan berkata: "Datanglah berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu, apa yang akan kamu alami di kemudian hari. z 

(0.41)Kej 50:4

Setelah lewat hari-hari penangisan p  itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana q  Firaun: "Jika kiranya aku mendapat kasihmu, r  katakanlah kepada Firaun,

(0.40)Kej 27:41

Esau menaruh dendam u  kepada Yakub v  karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya, lalu ia berkata kepada dirinya sendiri: "Hari-hari berkabung w  karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi; pada waktu itulah Yakub, x  adikku, akan kubunuh. y "

(0.40)Kej 25:6

1 tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya 2  m  ia memberikan pemberian; kemudian ia menyuruh mereka--masih pada waktu ia hidup--meninggalkan Ishak, n  anaknya, dan pergi ke sebelah timur, o  ke Tanah Timur.

(0.12)Kej 29:21

Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban: "Berikanlah kepadaku bakal isteriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. b "

(0.12)Kej 47:28

Dan Yakub masih hidup tujuh belas tahun di tanah Mesir, f  maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya, menjadi seratus empat puluh tujuh tahun. g 

(0.11)Kej 26:1

Maka timbullah kelaparan di negeri v  itu. --Ini bukan kelaparan yang pertama, yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar, w  kepada Abimelekh, raja orang Filistin. x 

(0.11)Kej 46:34

maka jawablah: Hamba-hambamu z  ini pemelihara ternak, sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami a --dengan maksud supaya kamu boleh diam b  di tanah Gosyen. c " --Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian 1  bagi orang Mesir. d 

(0.10)Kej 16:16

Abram berumur delapan puluh enam tahun, t  ketika Hagar melahirkan Ismael baginya.

(0.10)Kej 17:25

Dan Ismael, c  anaknya, berumur tiga belas tahun ketika dikerat kulit khatannya.
TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA