Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 16 dari 16 ayat untuk lama AND book:15 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Ezr 4:5

Bahkan, selama zaman Koresh, raja negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, raja negeri Persia 1 , mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka.

(0.99)Ezr 9:12

Jadi sekarang janganlah kamu memberikan anak-anak perempuanmu kepada anak lelaki mereka, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak lelakimu. Janganlah kamu mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka t  untuk selama-lamanya, supaya kamu menjadi kuat, u  mengecap hasil tanah v  yang baik, dan mewariskan w  tanah itu kepada anak-anakmu untuk selama-lamanya.

(0.99)Ezr 6:22

Lagipula mereka merayakan hari raya Roti w  Tidak Beragi dengan sukacita, tujuh hari lamanya, karena TUHAN telah membuat mereka bersukacita; Ia telah memalingkan hati x  raja negeri Asyur kepada mereka, sehingga raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah, yakni Allah Israel.

(0.99)Ezr 8:15

Aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahawa l  dan di sana kami berkemah tiga hari lamanya. Ketika kuselidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam, tetapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang dari bani Lewi. m 

(0.99)Ezr 3:11

Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi TUHAN nyanyian pujian dan syukur 1 : "Sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya kepada Israel! s " Dan seluruh umat bersorak-sorai t  dengan nyaring sambil memuji-muji TUHAN, oleh karena dasar u  rumah TUHAN telah diletakkan.

(0.46)Ezr 8:32

Maka tibalah kami di Yerusalem. Sesudah kami tinggal di sana selama tiga hari, c 

(0.11)Ezr 4:14

Sekarang, oleh karena kami mempunyai hubungan dengan raja dan tidak patut bagi kami melihat raja kena cela, maka oleh sebab itu kami menyuruh orang memberitahukan hal itu kepada raja,

(0.11)Ezr 4:4

Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. c 

(0.11)Ezr 8:21

Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa r  itu, aku memaklumkan puasa 1  supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepada-Nya jalan s  yang aman 2  bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami.

(0.11)Ezr 3:3

Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula, sungguhpun mereka ketakutan a  terhadap penduduk negeri, lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada TUHAN, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. b 

(0.11)Ezr 3:4

Mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun 1 , c  sesuai dengan yang ada tertulis, dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu.

(0.10)Ezr 4:12

kiranya raja maklum, bahwa orang-orang Yahudi, yang berangkat dari tuanku ke tempat kami, telah tiba di Yerusalem. Mereka sedang membangun kembali kota yang durhaka dan jahat itu; mereka menyelesaikan pembangunan tembok-tembok dan memperbaiki dasarnya. m 

(0.10)Ezr 6:21

Orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan memakannya dan demikian juga setiap orang yang memisahkan diri t  dari kenajisan u  bangsa-bangsa negeri itu lalu menggabungkan diri kepada mereka, untuk berbakti kepada TUHAN, v  Allah Israel.

(0.10)Ezr 8:31

Kemudian berangkatlah kami dari sungai Ahawa a  pergi ke Yerusalem pada tanggal dua belas bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem, dan tangan Allah kami melindungi kami b  dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun.

(0.10)Ezr 9:8

Dan sekarang, baru saja kami alami kasih karunia i  dari pada TUHAN, Allah kami yang meninggalkan j  pada kami orang-orang yang terluput, dan memberi kami tempat k  menetap di tempat-Nya yang kudus, sehingga Allah kami membuat mata l  kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami.

(0.10)Ezr 10:13

Tetapi orang-orang ini besar jumlahnya dan sekarang musim hujan, sehingga orang tidak sanggup lagi berdiri di luar. Lagipula pekerjaan itu bukan perkara sehari dua hari, karena dalam hal itu kami telah banyak melakukan pelanggaran.
TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA