Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 114 ayat untuk kudapatkan AND book:27 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Dan 2:25

Ariokh segera membawa Daniel menghadap raja serta berkata kepada raja demikian: "Aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan a  dari Yehuda, b  yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja."

(0.99)Dan 6:11

(6-12) Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon f  kepada Allahnya.

(0.99)Dan 11:15

Maka raja negeri Utara itu akan datang, mendirikan kubu pengepungan v  dan merebut kota yang berbenteng; dan tentara negeri Selatan tidak akan dapat bertahan, juga pasukan-pasukan pilihannya sekalipun, ya, tidak ada kekuatan apapun yang dapat bertahan,

(0.98)Dan 5:14

Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, h  dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi dan hikmat i  yang luar biasa.

(0.98)Dan 5:16

Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. k  Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan pada lehermu l  akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan m  ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga."

(0.98)Dan 2:6

tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan w  yang besar dari padaku. Oleh sebab itu beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya!"

(0.98)Dan 6:8

(6-9) Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah, menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut b  kembali."

(0.98)Dan 4:18

Itulah mimpi yang telah kudapat, aku, raja Nebukadnezar; sekarang engkau, Beltsazar, katakanlah kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku; j  tetapi engkaulah yang sanggup, k  karena engkau l  penuh dengan roh para dewa m  yang kudus!"

(0.98)Dan 6:5

(6-6) Maka berkatalah orang-orang itu: "Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali 1  dalam hal ibadahnya kepada Allahnya! x "

(0.98)Dan 1:19

Raja bercakap-cakap dengan mereka; dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael dan Azarya; maka bekerjalah f  mereka itu pada raja.

(0.98)Dan 2:11

Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorangpun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja, selain dari dewa-dewa b  yang tidak berdiam di antara manusia."

(0.98)Dan 2:27

Daniel menjawab, katanya kepada raja: "Rahasia, yang ditanyakan d  tuanku raja, tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum.

(0.98)Dan 4:7

Kemudian orang-orang berilmu, q  ahli jampi, para Kasdim dan ahli nujum r  datang menghadap dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu, tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. s 

(0.98)Dan 10:17

Masakan aku, hamba tuanku ini dapat berbicara dengan tuanku! Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas a  padaku?"

(0.98)Dan 11:16

sehingga raja yang menyerangnya akan berbuat sekehendak hati, w  dan tidak ada seorangpun yang dapat bertahan menghadapinya; x  ia akan menduduki Tanah Permai 1  dan seluruhnya akan ada dalam kekuasaannya. y 

(0.97)Dan 2:9

yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman x  yang sama; dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk, sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu ceriterakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu, bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. y "

(0.97)Dan 6:4

(6-5) Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan w  terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya.

(0.97)Dan 5:7

Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, n  para Kasdim o  dan para ahli nujum p  dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana q  di Babel itu: "Setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya r  akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku s  ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. t "

(0.97)Dan 5:12

karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi c  dan menguraikan kekusutan d , yakni pada Daniel yang dinamai Beltsazar e  oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya! f "

(0.97)Dan 4:35

Semua penduduk bumi dianggap remeh; p  Ia berbuat menurut kehendak-Nya q  terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi; dan tidak ada seorangpun yang dapat menolak r  tangan-Nya s  dengan berkata kepada-Nya: "Apa yang Kaubuat? t "
TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA