Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 83 ayat untuk kuberi AND book:66 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Why 13:5

Dan kepada binatang itu diberikan mulut, yang penuh kesombongan dan hujat; r  kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya empat puluh dua bulan s  lamanya.

(1.00)Why 8:2

Lalu aku melihat ketujuh malaikat, y  yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan tujuh sangkakala. z 

(0.99)Why 2:21

Dan Aku telah memberikan dia waktu n  untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat o  dari zinahnya.

(0.99)Why 9:3

Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang 1  g  ke atas bumi dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking h  di bumi.

(0.99)Why 17:13

Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka mereka berikan kepada binatang w  itu.

(0.99)Why 16:8

Dan malaikat yang keempat y  menumpahkan cawannya ke atas matahari, z  dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. a 

(0.99)Why 13:7

Dan ia diperkenankan untuk berperang u  melawan orang-orang kudus 1  dan untuk mengalahkan mereka; dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. v 

(0.99)Why 22:20

Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, x  berfirman: "Ya, Aku datang segera! y " Amin, datanglah, Tuhan Yesus 1 ! z 

(0.98)Why 13:15

Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga, dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang, yang tidak menyembah q  patung binatang itu, dibunuh 1 . r 

(0.98)Why 15:7

Dan satu dari keempat makhluk b  itu memberikan kepada ketujuh malaikat c  itu tujuh cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah 1 , yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. d 

(0.98)Why 11:3

Dan Aku akan memberi tugas kepada dua saksi-Ku 1 , x  supaya mereka bernubuat sambil berkabung, y  seribu dua ratus enam puluh hari z  lamanya.

(0.98)Why 16:6

Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, t  Engkau juga telah memberi mereka minum u  darah; hal itu wajar bagi mereka!"

(0.98)Why 11:1

Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, seperti tongkat pengukur s  rupanya, dengan kata-kata yang berikut: "Bangunlah dan ukurlah Bait Suci Allah 1  dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya.

(0.98)Why 2:7

Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan a  apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat: Barangsiapa menang 1 , b  dia akan Kuberi makan dari pohon kehidupan c  yang ada di Taman Firdaus d  Allah."

(0.98)Why 1:2

Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah e  dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, f  yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya.

(0.97)Why 21:6

Firman-Nya lagi kepadaku: "Semuanya telah terjadi. b  Aku adalah Alfa dan Omega, c  Yang Awal dan Yang Akhir. Orang yang haus akan Kuberi minum dengan cuma-cuma d  dari mata air kehidupan. e 

(0.97)Why 13:2

Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul 1 , k  dan kakinya seperti kaki beruang l  dan mulutnya seperti mulut singa. m  Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan takhtanya dan kekuasaannya n  yang besar.

(0.97)Why 13:16

Dan ia menyebabkan, sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, s  kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda 1  pada tangan kanannya atau pada dahinya, t 

(0.97)Why 9:1

Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, a  dan kepadanya diberikan anak kunci b  lobang jurang maut 1 . c 

(0.97)Why 10:9

Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya, supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku: "Ambillah dan makanlah dia 1 ; ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. o "
TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA