Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 23 ayat untuk kuberi AND book:30 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Am 2:12

"Tetapi kamu memberi orang nazir minum anggur 1  dan memerintahkan kepada para nabi: Jangan kamu bernubuat! a 

(0.98)Am 9:15

Maka Aku akan menanam l  mereka di tanah m  mereka, dan mereka tidak akan dicabut n  lagi dari tanah yang telah Kuberikan kepada mereka, o " firman TUHAN, Allahmu. p 

(0.44)Am 6:11

Sebab sesungguhnya, TUHAN memberi perintah, maka rumah besar d  dirobohkan e  menjadi reruntuhan dan rumah kecil menjadi rosokan. f 

(0.43)Am 5:10

Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, d  dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. e 

(0.43)Am 9:9

"Sebab sesungguhnya, Aku memberi perintah, dan Aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa, seperti orang mengiraikan ayak, o  p  dan sebiji batu kecilpun tidak akan jatuh ke tanah. q 

(0.43)Am 7:2

Ketika belalang mulai menghabisi p  tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku: "Tuhan ALLAH, berikanlah kiranya pengampunan! Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? q  Bukankah ia kecil? r "

(0.43)Am 4:6

"Sekalipun Aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepada-Ku 1 ," demikianlah firman TUHAN. i 

(0.11)Am 4:7

"Akupun telah menahan j  hujan dari padamu, ketika tiga bulan lagi sebelum panen; Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain; k  ladang yang satu kehujanan, dan ladang, yang tidak kena hujan, menjadi kering;

(0.11)Am 9:3

Sekalipun mereka bersembunyi di puncak gunung Karmel, u  Aku akan mengusut dan mengambil mereka v  dari sana; sekalipun mereka menyembunyikan diri terhadap mata-Ku di dasar laut, w  Aku akan memerintahkan ular x  untuk memagut mereka y  z  di sana.

(0.11)Am 7:12

Lalu berkatalah Amazia kepada Amos: "Pelihat, m  pergilah 1 , enyahlah ke tanah Yehuda! Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana! n 

(0.11)Am 8:1

Inilah yang diperlihatkan Tuhan ALLAH kepadaku: c  Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau 1 .

(0.11)Am 2:10

Padahal Akulah yang menuntun kamu keluar 1  dari tanah Mesir u  dan memimpin v  kamu empat puluh tahun lamanya di padang gurun, w  supaya kamu menduduki negeri orang Amori; x 

(0.11)Am 4:1

"Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan 1 , r  yang ada di gunung Samaria, s  yang memeras orang lemah, t  yang menginjak orang miskin, u  yang mengatakan kepada tuan-tuanmu: v  bawalah ke mari, supaya kita minum-minum! w 

(0.11)Am 4:4

"Datanglah ke Betel b  dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal c  dan perhebatlah perbuatan jahat 1 ! Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, d  dan persembahan persepuluhanmu e  pada hari f  yang ketiga!

(0.11)Am 4:5

Bakarlah korban syukur dari roti g  yang beragi dan maklumkanlah persembahan-persembahan h  sukarela; siarkanlah itu! Sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel?" demikianlah firman Tuhan ALLAH.

(0.11)Am 5:12

Sebab Aku tahu, bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu j  berjumlah besar, hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit 1 , yang menerima uang suap k  dan yang mengesampingkan orang miskin l  di pintu gerbang. m 

(0.11)Am 7:1

Inilah yang diperlihatkan Tuhan ALLAH kepadaku 1 : n  Tampak Ia membentuk kawanan belalang, o  pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja.

(0.11)Am 7:4

Inilah yang diperlihatkan Tuhan ALLAH kepadaku: Tampak Tuhan ALLAH memanggil api u  untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis v  samudera raya dan akan memakan habis tanah ladang.

(0.11)Am 7:7

Inilah yang diperlihatkan-Nya kepadaku: Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangan-Nya ada tali sipat 1 .

(0.11)Am 8:9

"Pada hari itu akan terjadi," demikianlah firman Tuhan ALLAH, "Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. x 
TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA