Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 16 dari 16 ayat untuk ketidaksetiaanmu AND book:28 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Hos 11:12

(12-1) Dengan kebohongan e  Aku telah dikepung oleh Efraim, dengan tipu oleh kaum Israel; sedang Yehuda menghilang dari dekat Allah, dari dekat Yang Mahakudus f  yang setia. g 

(0.99)Hos 4:1

Dengarlah firman TUHAN, hai orang Israel, sebab TUHAN mempunyai perkara 1  v  dengan penduduk negeri w  ini, sebab tidak ada kesetiaan x  dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan y  akan Allah di negeri z  ini.

(0.44)Hos 2:20

(2-19) Aku akan menjadikan engkau isteri-Ku dalam kesetiaan 1 , sehingga engkau akan mengenal b  TUHAN. c 

(0.43)Hos 6:6

Sebab Aku menyukai kasih setia, dan bukan korban sembelihan, y  dan menyukai pengenalan z  akan Allah 1 , lebih dari pada korban-korban bakaran. a 

(0.43)Hos 12:6

(12-7) "Engkau ini harus berbalik u  kepada Allahmu 1 , peliharalah kasih setia dan hukum, v  dan nantikanlah Allahmu senantiasa. w "

(0.42)Hos 6:4

Apakah yang akan Kulakukan kepadamu, hai Efraim? u  Apakah yang akan Kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi 1 , dan seperti embun yang hilang v  pagi-pagi benar.

(0.42)Hos 10:12

Menaburlah j  bagimu sesuai dengan keadilan, k  menuailah menurut kasih setia! Bukalah bagimu tanah baru 1 , l  sebab sudah waktunya untuk mencari m  TUHAN, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. n 

(0.42)Hos 2:19

(2-18) Aku akan menjadikan y  engkau isteri-Ku untuk selama-lamanya dan Aku akan menjadikan engkau isteri-Ku dalam keadilan dan kebenaran, z  dalam kasih setia dan kasih sayang. a 

(0.42)Hos 11:4

Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih 1 . d  Bagi mereka Aku seperti orang yang mengangkat kuk e  dari tulang rahang mereka; Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka f  makan. g 

(0.10)Hos 5:7

Mereka telah berkhianat i  terhadap TUHAN, sebab mereka telah memperanakkan anak-anak yang tidak sah; j  sekarang pembinasa k  akan memakan l  habis mereka dan ladang mereka.

(0.10)Hos 5:3

Aku ini mengenal Efraim, dan Israel tidaklah tersembunyi y  bagi-Ku, sebab engkau telah berzinah, hai Efraim; dan Israel telah menajiskan diri. z 

(0.10)Hos 7:4

Sekaliannya mereka orang-orang berzinah, t  bagaikan dapur perapian yang menyala terus, ketika tukang bakar roti berhenti membesarkan apinya, sementara ia meremas adonan sampai menjadi muai oleh ragi.

(0.10)Hos 9:1

Janganlah bersukacita, hai Israel! Janganlah bersorak-sorak c  seperti bangsa-bangsa! Sebab engkau telah berzinah dengan meninggalkan d  Allahmu, engkau telah mencintai upah sundal e  di segala tempat pengirikan gandum.

(0.10)Hos 14:4

(14-5) Aku akan memulihkan t  mereka dari penyelewengan, u  Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela 1 , v  sebab murka-Ku telah surut w  dari pada mereka.

(0.10)Hos 1:2

Ketika TUHAN mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea: "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal 1  i  dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal j  hebat dengan membelakangi TUHAN."

(0.10)Hos 4:15

Jika engkau ini berzinah, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah! Janganlah pergi ke Gilgal, l  dan janganlah naik ke Bet-Awen, m  dan janganlah bersumpah: "Demi TUHAN yang hidup 1 ! n "
TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA