Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 17 dari 17 ayat untuk kayu-kayuan AND book:5 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Ul 29:11

anak-anakmu, perempuan-perempuanmu dan orang-orang asing dalam perkemahanmu, bahkan tukang-tukang belah kayu dan tukang-tukang timba air u  di antaramu,

(0.99)Ul 29:17

dan kamu sudah melihat dewa kejijikan dan berhala mereka, yakni kayu dan batu, emas z  dan perak itu, yang ada terdapat pada mereka.

(0.98)Ul 10:1

"Pada waktu itu berfirmanlah TUHAN kepadaku: Pahatlah dua loh batu w  yang serupa dengan yang mula-mula, naiklah kepada-Ku ke atas gunung, dan buatlah sebuah tabut dari kayu;

(0.98)Ul 10:3

Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga y  dan memahat z  dua loh batu yang serupa dengan yang mula-mula; kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku.

(0.95)Ul 4:28

Maka di sana kamu akan beribadah kepada allah, z  buatan tangan manusia, dari kayu dan batu, a  yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan dan tidak dapat mencium. b 

(0.94)Ul 19:5

misalnya apabila seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu, ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, mata kapak terlucut dari gagangnya, lalu mengenai temannya sehingga mati, maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup.

(0.94)Ul 28:36

TUHAN akan membawa engkau dengan raja s  yang kauangkat atasmu itu kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu; t  di sanalah engkau akan beribadah kepada allah lain, kepada kayu dan batu. u 

(0.94)Ul 28:64

TUHAN akan menyerakkan u  engkau ke antara segala bangsa 1  v  dari ujung bumi ke ujung bumi; w  di sanalah engkau akan beribadah kepada allah lain yang tidak dikenal x  olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, yakni kepada kayu dan batu.

(0.10)Ul 16:21

"Janganlah engkau menanam sesuatu pohon sebagai tiang e  berhala di samping mezbah TUHAN, Allahmu, f  mezbah yang akan kaubuat bagimu.

(0.10)Ul 21:22

"Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, l  lalu ia dihukum mati, kemudian kaugantung dia pada sebuah tiang,

(0.10)Ul 20:20

Hanya pohon-pohon, yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, k  boleh kaurusakkan dan kautebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau, sampai kota itu jatuh."

(0.10)Ul 27:15

Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, s  suatu kekejian t  bagi TUHAN, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi 1 . Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab: Amin! u 

(0.10)Ul 21:23

maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman m  pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan n  dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk o  oleh Allah; janganlah engkau menajiskan p  tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu."

(0.09)Ul 12:2

Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat 1 , di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada allah mereka, yakni di gunung-gunung r  yang tinggi, di bukit-bukit dan di bawah setiap pohon s  yang rimbun.

(0.09)Ul 23:13

Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lobang dengan itu dan menimbuni kotoranmu.

(0.09)Ul 20:19

Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya; buahnya boleh kaumakan, tetapi batangnya janganlah kautebang; sebab, pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kaukepung.

(0.09)Ul 22:6

Apabila engkau menemui di jalan sarang burung di salah satu pohon atau di tanah dengan anak-anak burung atau telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekap anak-anak atau telur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anaknya. t 
TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA