Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 32 ayat untuk kauserahkankah AND book:10 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)2Sam 21:6

biarlah diserahkan tujuh orang anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantung e  mereka di hadapan TUHAN di Gibeon, di bukit TUHAN." f  Lalu berkatalah raja: "Aku akan menyerahkan mereka."

(1.00)2Sam 5:19

bertanyalah s  Daud kepada TUHAN 1 : "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan Kauserahkankah mereka ke dalam tanganku?" TUHAN menjawab Daud: "Majulah, sebab Aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu."

(0.94)2Sam 16:8

TUHAN telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul, yang engkau gantikan menjadi raja, l  TUHAN telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya, engkau sekarang dirundung malang, karena engkau seorang penumpah darah. m "

(0.94)2Sam 18:28

Lalu Ahimaas berseru, katanya kepada raja: "Selamat!" Kemudian sujudlah ia menyembah kepada raja dengan mukanya ke tanah serta berkata: "Terpujilah TUHAN, Allahmu, yang telah menyerahkan orang-orang yang menggerakkan tangannya melawan tuanku raja."

(0.94)2Sam 21:9

kemudian diserahkannyalah mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon itu. Orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit, di hadapan TUHAN. Ketujuh orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati k  pada awal musim menuai, pada permulaan l  musim menuai jelai.

(0.92)2Sam 20:21

Bukanlah begitu halnya. Tetapi seorang dari pegunungan Efraim, yang bernama Seba bin Bikri, telah menggerakkan tangannya melawan raja Daud; serahkanlah dia seorang diri, maka aku akan undur dari kota ini." Lalu berkatalah perempuan itu kepada Yoab: "Baik, kepalanya t  akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini."

(0.92)2Sam 14:7

Dan sekarang seluruh kaum keluarga bangkit melawan hambamu ini, dan mereka berkata: Serahkanlah orang yang membunuh saudaranya itu, supaya kami menghukum dia mati d  ganti nyawa saudaranya yang telah dibunuhnya itu, dan supaya kami memunahkan juga ahli waris e  itu. Mereka hendak memunahkan keturunanku yang masih tersisa f  itu dengan tidak meninggalkan nama atau keturunan bagi suamiku di muka bumi."

(0.44)2Sam 15:15

Para pegawai raja berkata kepada raja: "Terserah kepada tuanku raja! Hamba-hambamu ini siap!"

(0.40)2Sam 12:11

Beginilah firman TUHAN 1 : Bahwasanya malapetaka akan Kutimpakan ke atasmu z  yang datang dari kaum keluargamu a  sendiri. Aku akan mengambil isteri-isterimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain; orang itu akan tidur dengan isteri-isterimu di siang hari. b 

(0.11)2Sam 10:10

Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai, f  adiknya, yang mengatur barisan mereka berhadapan dengan bani Amon itu.

(0.11)2Sam 12:8

Telah Kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, t  dan isteri-isteri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda; dan seandainya itu belum cukup, tentu Kutambah lagi ini dan itu kepadamu.

(0.10)2Sam 3:14

Daud mengirim utusan juga kepada Isyboset, anak Saul, dengan pesan: "Berikanlah isteriku Mikhal, r  yang telah kuperoleh dengan seratus kulit khatan orang Filistin."

(0.10)2Sam 21:5

Sesudah itu berkatalah mereka kepada raja: "Dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memunahkan kami, sehingga kami tidak mendapat tempat di manapun di daerah Israel,

(0.10)2Sam 14:8

Lalu berbicaralah raja kepada perempuan itu: "Pulanglah ke rumahmu g , mengenai engkau akan kuberi perintah."

(0.10)2Sam 15:26

Tetapi jika Ia berfirman, begini: Aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukan-Nya kepadaku apa yang baik di mata-Nya. k "

(0.10)2Sam 16:7

Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk: "Enyahlah, enyahlah, engkau penumpah darah, orang dursila!

(0.10)2Sam 19:29

Tetapi raja berkata kepadanya: "Apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan: Engkau dan Ziba harus berbagi ladang itu."

(0.10)2Sam 21:8

Lalu raja mengambil kedua anak laki-laki Rizpa i  binti Aya, yang dilahirkannya bagi Saul, yakni Armoni dan Mefiboset, dan kelima anak laki-laki Merab binti Saul, yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barzilai, orang Mehola j  itu,

(0.10)2Sam 3:9

Kiranya Allah menghukum Abner, bahkan lebih lagi dari pada itu, jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan TUHAN dengan bersumpah o  kepadanya,

(0.10)2Sam 8:11

Juga barang-barang ini dikhususkan m  raja Daud bagi TUHAN, bersama-sama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya,
TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA