Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 26 ayat untuk ikatan AND book:23 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Yes 22:21

Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya dan ikat pinggangmu i  akan Kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu j  akan Kuberikan ke tangannya; maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda.

(0.96)Yes 55:3

Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepada-Ku; dengarkanlah, w  maka kamu akan hidup! x  Aku hendak mengikat perjanjian y  abadi dengan kamu, menurut kasih setia z  yang teguh yang Kujanjikan kepada Daud. a 

(0.96)Yes 61:8

Sebab Aku, TUHAN, mencintai hukum, k  dan membenci perampasan dan kecurangan; Aku akan memberi upahmu dengan tepat, dan akan mengikat perjanjian l  abadi dengan kamu.

(0.90)Yes 28:15

Karena kamu telah berkata: "Kami telah mengikat perjanjian dengan maut 1 , u  dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan; biarpun cemeti berdesik-desik v  dengan kerasnya, kami tidak akan kena; sebab kami telah membuat bohong w  sebagai perlindungan x  kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri,"

(0.52)Yes 11:5

Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan 1 , p  seperti ikat pinggang q  tetap terikat pada pinggang. r 

(0.46)Yes 3:23

cermin-cermin, baju-baju a  dalam dari kain lenan, ikat-ikat kepala b  dan baju-baju luar.

(0.44)Yes 52:2

Kebaskanlah debu e  dari padamu, bangunlah, f  hai Yerusalem yang tertawan! Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, g  hai puteri Sion h  yang tertawan!

(0.44)Yes 5:27

Tiada yang lelah q  dan tiada yang tersandung di antaranya; mereka tidak terlelap dan tidak tertidur, tidak terlepas ikat r  pinggangnya s  dan tali kasutnya tidak terputus; t 

(0.43)Yes 22:7

Maka lembah-lembahmu z  yang paling indah penuh dengan kereta, dan pasukan berkuda berbaris di hadapan pintu a  gerbang,

(0.42)Yes 3:24

Maka sebagai ganti rempah-rempah harum c  akan ada bau busuk, d  sebagai ganti ikat pinggang e  seutas tali, sebagai ganti selampit rambut kepala yang gundul, f  sebagai ganti pakaian hari raya sehelai kain kabung; g  dan tanda selar h  sebagai ganti kemolekan. i 

(0.41)Yes 33:23

Tali-talimu sudah kendor, tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatnya, tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak, dan orang-orang lumpuh c  akan menjarah jarahan. d 

(0.40)Yes 49:18

Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua berhimpun f  datang kepadamu. Demi Aku yang hidup, g  demikianlah firman TUHAN, sungguh, mereka semua akan kaupakai h  sebagai perhiasan, dan mereka akan kaulilitkan, seperti yang dilakukan pengantin perempuan.

(0.40)Yes 45:1

Beginilah firman TUHAN: "Inilah firman-Ku kepada orang yang Kuurapi, b  kepada Koresh 1  c  yang tangan kanannya Kupegang d  supaya Aku menundukkan bangsa-bangsa e  di depannya dan melucuti raja-raja, supaya Aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup:

(0.11)Yes 22:3

Semua panglimamu sama-sama melarikan n  diri, mereka tertawan o  tanpa tembakan panah; semua orang-orang kuatmu sama-sama tertawan, biarpun mereka sudah lari jauh-jauh.

(0.10)Yes 3:20

perhiasan-perhiasan kepala, x  gelang-gelang rantai kaki, tali-tali pinggang, tempat-tempat wewangian dan jimat-jimat;

(0.10)Yes 23:10

Kerjakanlah ladangmu seperti di tepi sungai Nil, hai puteri Tarsis, sudah tidak ada lagi galangan-galangan kapal!

(0.10)Yes 45:5

Akulah TUHAN dan tidak ada yang lain; p  kecuali Aku tidak ada Allah. q  Aku telah mempersenjatai engkau, r  sekalipun engkau tidak mengenal Aku,

(0.10)Yes 8:9

Ketahuilah, i  hai bangsa-bangsa, dan terkejutlah, j  perhatikanlah, ya segala pelosok bumi, berikatpingganglah, k  dan terkejutlah; berikatpingganglah dan terkejutlah!

(0.10)Yes 28:22

Oleh sebab itu, janganlah kamu mencemooh, q  supaya tali belenggumu jangan semakin keras, sebab kudengar tentang kebinasaan yang sudah pasti r  yang datang dari Tuhan ALLAH semesta alam atas seluruh negeri s  itu.

(0.09)Yes 3:18

Pada waktu itu t  Tuhan akan menjauhkan segala perhiasan mereka: gelang-gelang kaki, jamang-jamang dan bulan-bulanan; u 
TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA