Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 37 ayat untuk hidupkah AND book:2 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Kel 22:18

"Seorang ahli sihir perempuan 1  s  janganlah engkau biarkan hidup.

(0.94)Kel 1:18

Lalu raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka: "Mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu?"

(0.94)Kel 21:21

Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belanya, sebab budak itu adalah miliknya m  sendiri.

(0.93)Kel 33:20

Lagi firman-Nya: "Engkau tidak tahan memandang wajah-Ku, sebab tidak ada orang yang memandang m  Aku dapat hidup."

(0.92)Kel 1:17

Tetapi bidan-bidan itu takut u  akan Allah dan tidak melakukan v  seperti yang dikatakan raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup.

(0.92)Kel 22:4

Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya b  dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian dua kali c  lipat.

(0.92)Kel 1:22

Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya: "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil; a  tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. b "

(0.92)Kel 1:16

"Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir: jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. t "

(0.91)Kel 9:16

akan tetapi inilah sebabnya Aku membiarkan engkau hidup, yakni w  supaya memperlihatkan kepadamu kekuatan-Ku, x  dan supaya nama-Ku dimasyhurkan di seluruh bumi.

(0.91)Kel 21:35

Apabila lembu seseorang menanduk lembu orang lain, sehingga mati, maka lembu yang hidup itu harus dijual, uangnya dibagi dan binatang yang mati itupun harus dibagi juga.

(0.90)Kel 1:14

dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan p  yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, q  dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam r  dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu.

(0.90)Kel 4:18

Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya: "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku, yang ada di Mesir, untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa: "Pergilah dengan selamat."

(0.89)Kel 19:13

Tangan seorangpun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari b  dengan batu atau dipanahi sampai mati; baik binatang baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala c  berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung d  itu."

(0.41)Kel 6:18

(6-17) Anak-anak Kehat: r  Amram, Yizhar, Hebron dan Uziel. s  Umur Kehat seratus tiga puluh tiga tahun.

(0.41)Kel 23:26

Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. n  Aku akan menggenapkan tahun umurmu. o 

(0.40)Kel 6:16

(6-15) Inilah nama anak-anak Lewi n  menurut urutan kelahirannya: Gerson, o  Kehat dan Merari. p  Umur Lewi seratus tiga puluh tujuh tahun.

(0.40)Kel 6:20

(6-19) Dan Amram u  mengambil Yokhebed, saudara ayahnya, menjadi isterinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa v  baginya. Umur Amram seratus tiga puluh tujuh tahun.

(0.39)Kel 1:11

Sebab itu pengawas-pengawas rodi k  ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka 1  dengan kerja paksa: l  mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, m  yakni Pitom dan Raamses. n 

(0.39)Kel 21:6

maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, b  lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk c  telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. d 

(0.39)Kel 16:4

Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Sesungguhnya Aku akan menurunkan dari langit t  hujan roti 1  bagimu; maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka Kucoba 2 , u  apakah mereka hidup menurut hukum-Ku atau tidak.
TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA