Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 102 ayat untuk hambanya AND book:44 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Kis 2:18

Juga ke atas hamba-hamba-Ku laki-laki dan perempuan 1  akan Kucurahkan Roh-Ku pada hari-hari itu 2  dan mereka akan bernubuat. l 

(1.00)Kis 4:29

Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian g  untuk memberitakan firman-Mu 1 .

(0.96)Kis 4:25

Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, a  bapa kami, Engkau telah berfirman: Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia?

(0.95)Kis 16:17

Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya: "Orang-orang ini adalah hamba Allah Yang Mahatinggi. t  Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan."

(0.95)Kis 4:30

Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat 1  h  oleh nama Yesus, Hamba-Mu yang kudus. i "

(0.94)Kis 10:7

Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya dua orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia.

(0.94)Kis 3:26

Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan w  Hamba-Nya dan mengutus-Nya x  kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu 1 ."

(0.93)Kis 4:27

Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes c  dan Pontius Pilatus d  beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, Hamba-Mu yang kudus, e  yang Engkau urapi,

(0.92)Kis 16:16

Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, r  kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung 1 ; s  dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar.

(0.92)Kis 3:13

Allah Abraham, Ishak dan Yakub, t  Allah nenek moyang u  kita telah memuliakan Hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan v  dan tolak di depan Pilatus, w  walaupun Pilatus berpendapat, bahwa Ia harus dilepaskan. x 

(0.42)Kis 12:13

Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. c 

(0.41)Kis 21:39

Paulus menjawab: "Aku adalah orang Yahudi, dari Tarsus, u  warga dari kota yang terkenal di Kilikia; v  aku minta, supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu."

(0.40)Kis 7:6

Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya empat ratus tahun o  lamanya.

(0.40)Kis 7:7

Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan Kuhukum, firman Allah, dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepada-Ku di tempat ini. p 

(0.39)Kis 23:18

Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata: "Paulus orang tahanan itu, u  memanggil aku dan meminta, supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu."

(0.39)Kis 10:14

Tetapi Petrus menjawab: "Tidak, Tuhan, y  tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. z "

(0.39)Kis 21:37

Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, r  ia berkata kepada kepala pasukan itu: "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya: "Tahukah engkau bahasa Yunani?

(0.39)Kis 16:19

Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat, bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan v  lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas w , lalu menyeret x  mereka ke pasar untuk menghadap penguasa.

(0.38)Kis 9:13

Jawab Ananias: "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu 1  r  di Yerusalem. s 

(0.38)Kis 7:34

Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umat-Ku di tanah Mesir dan Aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan Aku telah turun untuk melepaskan mereka; karena itu marilah, engkau akan Kuutus ke tanah Mesir. s 
TIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA