Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 135 ayat untuk didirikannya AND book:41 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Mrk 15:30

turunlah dari salib itu dan selamatkan diri-Mu!"

(0.97)Mrk 3:3

Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu: "Mari, berdirilah di tengah!"

(0.97)Mrk 5:5

Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu.

(0.97)Mrk 15:35

Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata: "Lihat, Ia memanggil Elia."

(0.97)Mrk 3:31

Lalu datanglah r  ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Dia.

(0.96)Mrk 10:50

Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus.

(0.96)Mrk 3:26

Demikianlah juga kalau Iblis berontak melawan dirinya sendiri dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya.

(0.96)Mrk 13:14

"Apabila kamu melihat Pembinasa keji 1  j  berdiri di tempat yang tidak sepatutnya--para pembaca hendaklah memperhatikannya--maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan.

(0.95)Mrk 6:32

Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu r  ke tempat yang sunyi.

(0.95)Mrk 14:60

Maka Imam Besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya: "Tidakkah Engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap Engkau?"

(0.95)Mrk 15:39

Waktu kepala pasukan e  yang berdiri berhadapan dengan Dia melihat mati-Nya demikian, berkatalah ia: "Sungguh, orang ini adalah Anak Allah! f "

(0.95)Mrk 5:30

Pada ketika itu juga Yesus mengetahui, bahwa ada tenaga f  yang keluar dari diri-Nya, lalu Ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya: "Siapa yang menjamah jubah-Ku?"

(0.95)Mrk 12:31

Dan hukum yang kedua ialah: Kasihilah sesamamu manusia 1  seperti dirimu sendiri. n  Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari pada kedua hukum ini."

(0.94)Mrk 15:31

Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan Dia w  di antara mereka sendiri dan mereka berkata: "Orang lain Ia selamatkan, tetapi diri-Nya sendiri tidak dapat Ia selamatkan!

(0.94)Mrk 8:34

Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-murid-Nya dan berkata kepada mereka: "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya 1  dan mengikut Aku. k 

(0.94)Mrk 11:25

Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah 1  dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. u "

(0.94)Mrk 1:44

"Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, r  tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam s  dan persembahkanlah untuk pentahiranmu t  persembahan, yang diperintahkan oleh Musa, sebagai bukti bagi mereka."

(0.94)Mrk 9:50

Garam 1  memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? f  Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu g  dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. h "

(0.94)Mrk 12:33

Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama dari pada semua korban bakaran dan korban sembelihan. p "

(0.94)Mrk 16:9

1 Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan diri-Nya kepada Maria Magdalena. v  Dari padanya Yesus pernah mengusir tujuh setan.
TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA