Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 13 dari 13 ayat untuk berteriak-teriak AND book:12 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)2Raj 6:5

Dan terjadilah, ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya 1  ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia: "Wahai tuanku! Itu barang pinjaman!"

(0.98)2Raj 2:12

Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia: "Bapaku, bapaku! Kereta q  Israel dan orang-orangnya yang berkuda!" Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya r  menjadi dua koyakan.

(0.45)2Raj 7:11

Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja.

(0.45)2Raj 9:23

Segera Yoram berputar dan mau melarikan diri sambil berseru kepada Ahazia: "Itu tipu, j  Ahazia!"

(0.43)2Raj 4:40

Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata: "Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah!" Dan tidak tahan mereka memakannya.

(0.41)2Raj 11:14

Lalu dilihatnyalah raja berdiri dekat tiang x  menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. y  Maka Atalya mengoyakkan z  pakaiannya sambil berseru: "Khianat, khianat! a "

(0.41)2Raj 9:27

Ketika Ahazia, raja Yehuda, melihat itu, maka iapun melarikan diri ke arah Bet-Hagan, tetapi Yehu mengejarnya sambil berkata: "Panahlah dia juga!" Maka mereka memanah dia di atas keretanya di pendakian ke Gur dekat Yibleam. o  Ia lari ke Megido p  dan mati di sana.

(0.10)2Raj 4:19

Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya: "Aduh kepalaku, kepalaku!" Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang: "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya!"

(0.10)2Raj 9:13

Segeralah mereka masing-masing mengambil pakaiannya dan membentangkannya z  di hadapan kakinya begitu saja di atas tangga, kemudian mereka meniup sangkakala a  serta berseru: "Yehu raja!"

(0.09)2Raj 2:23

Elisa pergi dari sana ke Betel. Dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan b  dia 1  serta berseru kepadanya: "Naiklah botak, naiklah botak!"

(0.09)2Raj 3:23

Lalu berserulah mereka: "Itu darah! Tentulah raja-raja itu telah berbunuh-bunuhan, yang seorang membunuh yang lain. Maka sekarang, marilah menjarah, hai orang-orang Moab!"

(0.09)2Raj 18:18

Dan ketika mereka memanggil-manggil kepada raja, keluarlah mendapatkan mereka Elyakim q  bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, r  panitera negara, serta Yoah bin Asaf, bendahara negara.

(0.09)2Raj 18:28

Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata: "Dengarlah perkataan raja agung, raja Asyur!
TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA