Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 284 ayat untuk berpendapat AND book:40 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Mat 26:9

Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin."

(0.99)Mat 24:46

Berbahagialah hamba, yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang. a 

(0.98)Mat 26:43

Dan ketika Ia kembali pula, Ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat.

(0.98)Mat 17:21

(Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa.)"

(0.97)Mat 7:14

karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya 1 ."

(0.97)Mat 19:25

Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata: "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?"

(0.97)Mat 7:7

"Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; q  carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah 1 , maka pintu akan dibukakan bagimu.

(0.97)Mat 12:29

Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu 1 ? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu.

(0.96)Mat 26:40

Setelah itu Ia kembali kepada murid-murid-Nya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan Ia berkata kepada Petrus: "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan Aku? u 

(0.96)Mat 26:59

Imam-imam kepala, malah seluruh Mahkamah Agama l  mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya Ia dapat dihukum mati,

(0.96)Mat 26:66

Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata: "Ia harus dihukum mati! y "

(0.96)Mat 26:61

yang mengatakan: "Orang ini berkata: Aku dapat merubuhkan Bait Allah dan membangunnya kembali dalam tiga hari. o "

(0.96)Mat 7:8

Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat r  dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan.

(0.96)Mat 22:42

"Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah Dia?" Kata mereka kepada-Nya: "Anak Daud. m "

(0.95)Mat 12:26

Demikianlah juga kalau Iblis v  mengusir Iblis, iapun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri; bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan?

(0.95)Mat 22:17

Katakanlah kepada kami pendapat-Mu: Apakah diperbolehkan membayar pajak x  kepada Kaisar atau tidak?"

(0.95)Mat 23:33

Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak! t  Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? u 

(0.95)Mat 20:22

Tetapi Yesus menjawab, kata-Nya: "Kamu tidak tahu, apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan, m  yang harus Kuminum?" Kata mereka kepada-Nya: "Kami dapat."

(0.95)Mat 16:26

Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?

(0.95)Mat 12:43

"Apabila roh jahat 1  keluar dari manusia, iapun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya.
TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA