Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 81 ayat untuk berbuahkan AND book:5 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Ul 28:18

Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. m 

(0.99)Ul 28:4

Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. p 

(0.98)Ul 32:32

Sesungguhnya, pohon anggur mereka berasal dari pohon anggur Sodom, j  dan dari kebun-kebun Gomora; buah anggur mereka adalah buah anggur yang beracun, k  pahit l  gugusan-gugusannya.

(0.95)Ul 31:24

Ketika Musa selesai menuliskan m  perkataan hukum n  Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan,

(0.94)Ul 23:1

"Orang yang hancur buah pelirnya m  atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaah TUHAN 1 .

(0.93)Ul 28:40

Pohon-pohon zaitun akan kaupunyai di seluruh daerahmu, tetapi engkau tidak akan berurap dengan minyaknya; sebab buah zaitunmu akan gugur. f 

(0.91)Ul 23:24

"Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu, tetapi tidak boleh kaumasukkan ke dalam bungkusanmu.

(0.91)Ul 28:11

Juga TUHAN akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu x  dan dalam hasil bumimu--di tanah yang dijanjikan TUHAN dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. y 

(0.91)Ul 30:9

TUHAN, Allahmu, akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, o  sebab TUHAN, Allahmu, akan bergirang p  kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu--

(0.90)Ul 10:3

Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga y  dan memahat z  dua loh batu yang serupa dengan yang mula-mula; kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku.

(0.90)Ul 28:53

Dan engkau akan memakan buah kandunganmu, yakni daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan yang diberikan kepadamu d  oleh TUHAN, Allahmu, --dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu.

(0.89)Ul 1:25

Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar i  kepada kita, demikian: Negeri yang diberikan j  TUHAN, Allah kita, kepada kita itu baik. k 

(0.88)Ul 32:14

dadih dari lembu sapi dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba; dan domba-domba jantan dari Basan l  dan kambing-kambing jantan, dengan gandum m  yang terbaik; juga darah buah anggur n  yang berbuih engkau minum.

(0.87)Ul 20:19

Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya; buahnya boleh kaumakan, tetapi batangnya janganlah kautebang; sebab, pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kaukepung.

(0.87)Ul 7:13

Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau m  dan membuat engkau banyak; n  Ia akan memberkati buah kandunganmu o  dan hasil bumimu, gandum dan anggur p  serta minyakmu, q  anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu, di tanah yang dijanjikan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. r 

(0.42)Ul 4:41

Lalu Musa mengkhususkan tiga kota di seberang sungai Yordan, di sebelah timur,

(0.41)Ul 20:10

Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian z  kepadanya.

(0.40)Ul 24:20

Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi; u  itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda.

(0.40)Ul 27:5

Juga haruslah kaudirikan di sana mezbah f  bagi TUHAN, Allahmu, suatu mezbah dari batu yang tidak boleh kauolah dengan perkakas g  besi.

(0.40)Ul 21:22

"Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, l  lalu ia dihukum mati, kemudian kaugantung dia pada sebuah tiang,
TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA