Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 160 ayat untuk atau AND book:5 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Ul 5:21

Jangan mengingini isteri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. w 

(0.97)Ul 18:11

seorang pemantera, z  ataupun seorang yang bertanya kepada arwah 1  a  atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati.

(0.95)Ul 12:17

Di dalam tempatmu tidak boleh kaumakan persembahan persepuluhan v  dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, w  ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, ataupun sesuatu dari korban yang akan kaunazarkan, x  ataupun dari korban sukarelamu, ataupun persembahan y  khususmu.

(0.95)Ul 13:1

Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi b  atau seorang pemimpi, c  dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat,

(0.95)Ul 13:6

Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau isterimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk p  engkau diam-diam, katanya: Mari kita berbakti kepada allah q  lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu,

(0.94)Ul 5:14

tetapi hari ketujuh j  adalah hari Sabat TUHAN, Allahmu; maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, k  atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau l  juga.

(0.94)Ul 18:10

Di antaramu janganlah didapati seorangpun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api 1 , v  ataupun seorang yang menjadi petenung, w  seorang peramal, x  seorang penelaah 2 , seorang penyihir, y 

(0.93)Ul 29:4

Tetapi sampai sekarang ini TUHAN tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti atau mata untuk melihat atau telinga untuk mendengar. h 

(0.93)Ul 4:18

atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi;

(0.93)Ul 15:21

Tetapi apabila ada cacatnya, t  jika timpang atau buta, bahkan cacat apapun yang buruk, maka janganlah engkau menyembelihnya bagi TUHAN, Allahmu. u 

(0.93)Ul 5:8

Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. b 

(0.92)Ul 4:17

yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, b 

(0.92)Ul 22:6

Apabila engkau menemui di jalan sarang burung di salah satu pohon atau di tanah dengan anak-anak burung atau telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekap anak-anak atau telur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anaknya. t 

(0.92)Ul 17:3

dan yang pergi beribadah kepada allah l  lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari m  atau bulan atau segenap tentara langit, n  hal yang telah Kularang o  itu;

(0.91)Ul 28:51

yang akan memakan habis hasil ternakmu dan hasil bumimu, sampai engkau punah; yang tidak akan meninggalkan bagimu gandum, air anggur y  atau minyak, z  ataupun anak lembu sapimu atau anak kambing dombamu, sampai engkau dibinasakannya. a 

(0.91)Ul 29:18

Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling a  meninggalkan TUHAN 1 , Allah kita, untuk pergi berbakti kepada allah bangsa-bangsa itu; janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun b  atau ipuh.

(0.91)Ul 17:1

Janganlah engkau mempersembahkan bagi TUHAN, Allahmu, lembu atau domba, yang ada cacatnya, h  atau sesuatu yang buruk; sebab yang demikian adalah kekejian i  bagi TUHAN, Allahmu. j "

(0.90)Ul 12:32

Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia, janganlah engkau menambahinya a  ataupun menguranginya.

(0.90)Ul 23:1

"Orang yang hancur buah pelirnya m  atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaah TUHAN 1 .

(0.90)Ul 14:26

dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, k  atau apapun yang diingini hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan TUHAN, Allahmu dan bersukaria, l  engkau dan seisi rumahmu 1 .
TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA