Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 25 ayat untuk apamu AND book:30 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Am 5:18

Celakalah mereka yang menginginkan hari TUHAN 1 ! c  Apakah gunanya hari TUHAN d  itu bagimu? Hari itu kegelapan, e  bukan terang! f 

(0.98)Am 7:8

Lalu berfirmanlah TUHAN kepadaku: "Apakah yang kaulihat, z  Amos? a " Jawabku: "Tali sipat! b " Berfirmanlah Tuhan: "Sesungguhnya, Aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umat-Ku Israel; Aku tidak akan memaafkannya lagi. c 

(0.98)Am 8:2

Lalu berfirmanlah Ia: "Apakah yang kaulihat, d  Amos? e " Jawabku: "Sebuah bakul f  berisi buah-buahan musim kemarau." Berfirmanlah TUHAN kepadaku: "Kesudahan telah datang bagi umat-Ku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. g 

(0.98)Am 4:13

Sebab sesungguhnya, Dia yang membentuk gunung-gunung c  dan menciptakan angin, d  yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkan-Nya, e  yang membuat fajar dan kegelapan dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi f --TUHAN, Allah semesta alam, itulah nama-Nya. g 

(0.44)Am 3:4

Mengaumkah o  seekor singa di hutan, apabila tidak mendapat mangsa? p  Bersuarakah singa muda dari sarangnya, jika belum menangkap q  apa-apa?

(0.43)Am 5:25

"Apakah kamu mempersembahkan kepada-Ku korban sembelihan w  dan korban sajian, selama empat puluh tahun x  di padang gurun itu, hai kaum Israel?

(0.11)Am 3:7

Sungguh, Tuhan ALLAH tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusan-Nya 1  u  kepada hamba-hamba-Nya, para nabi. v 

(0.11)Am 3:5

Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah, apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah, jika tidak ditangkapnya sesuatu?

(0.11)Am 6:13

Hai kamu, yang bersukacita karena Lodabar, dan yang berkata: "Bukankah kita dengan kekuatan j  kita merebut Karnaim bagi kita?"

(0.11)Am 3:3

Berjalankah dua orang bersama-sama 1 , jika mereka belum berjanji?

(0.11)Am 5:12

Sebab Aku tahu, bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu j  berjumlah besar, hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit 1 , yang menerima uang suap k  dan yang mengesampingkan orang miskin l  di pintu gerbang. m 

(0.11)Am 7:7

Inilah yang diperlihatkan-Nya kepadaku: Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangan-Nya ada tali sipat 1 .

(0.11)Am 3:6

Adakah sangkakala r  ditiup di suatu kota, dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka s  di suatu kota, dan TUHAN tidak melakukannya? t 

(0.11)Am 3:10

"Mereka tidak tahu berbuat jujur, b " demikianlah firman TUHAN, "mereka itu yang menimbun kekerasan c  dan aniaya di dalam purinya. d "

(0.11)Am 5:13

Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam n  diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. o 

(0.11)Am 7:5

Lalu aku berkata: "Tuhan ALLAH, hentikanlah kiranya! Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? w "

(0.11)Am 7:16

Maka sekarang, dengarlah x  firman TUHAN! Engkau berkata: Janganlah bernubuat menentang y  Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak.

(0.11)Am 6:2

Menyeberanglah ke Kalne, g  dan lihat-lihatlah; berjalanlah dari sana ke Hamat h  yang besar itu, dan pergilah ke Gat i  orang Filistin! Adakah mereka lebih baik dari j  kerajaan-kerajaan ini, atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu?

(0.11)Am 1:2

Berkatalah ia: "TUHAN mengaum f  dari Sion dan dari Yerusalem g  Ia memperdengarkan h  suara-Nya; keringlah padang-padang penggembalaan dan layulah i  puncak gunung Karmel. j "

(0.11)Am 6:12

Berlarikah kuda-kuda di atas bukit batu, atau dibajak orangkah laut dengan lembu? Sungguh, kamu telah mengubah keadilan menjadi racun g  dan hasil kebenaran h  menjadi ipuh! i 




TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA