Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 58 ayat untuk Sekiranya AND book:5 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Ul 32:29

Sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti hal ini, c  dan memperhatikan kesudahan mereka. d 

(0.94)Ul 5:29

Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku 1  i  dan berpegang pada segala perintah-Ku, j  supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya! k 

(0.44)Ul 33:25

Biarlah dari besi dan dari tembaga m  palang pintumu, selama umurmu n  kiranya kekuatanmu.

(0.43)Ul 2:11

Mereka itupun dikira orang Refaim, q  seperti juga orang Enak, tetapi orang Moab menyebut mereka orang Emim.

(0.43)Ul 18:21

Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu: Bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan TUHAN? --

(0.43)Ul 7:17

Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu: Bangsa-bangsa ini lebih banyak dari padaku, bagaimanakah aku dapat menghalaukan a  mereka?

(0.42)Ul 1:11

TUHAN, Allah nenek moyangmu, kiranya menambahi i  kamu seribu kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikan-Nya j  kepadamu.

(0.42)Ul 33:13

Tentang Yusuf o  ia berkata: "Kiranya negerinya diberkati oleh TUHAN dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun, dan dengan air samudera raya yang ada di bawah; p 

(0.42)Ul 3:25

Biarlah aku menyeberang 1  dan melihat negeri c  yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan gunung Libanon. d 

(0.41)Ul 2:20

--Negeri inipun dikira orang negeri orang Refaim. d  Dahulu orang Refaim diam di sana, tetapi orang Amon menyebut mereka orang Zamzumim,

(0.41)Ul 15:7

Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin 1 , a  salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan b  terhadap saudaramu yang miskin itu,

(0.40)Ul 9:26

dan aku berdoa kepada TUHAN, kataku: Ya, Tuhan ALLAH, janganlah musnahkan umat l  milik-Mu m  sendiri, yang Kautebus n  dengan kebesaran-Mu, dan yang Kaubawa keluar dari Mesir dengan tangan o  yang kuat.

(0.11)Ul 30:12

Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata: Siapakah yang akan naik ke langit t  untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? u 

(0.11)Ul 30:13

Juga tidak di seberang laut v  tempatnya, sehingga engkau berkata: Siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? w 

(0.10)Ul 17:14

"Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, dan telah mendudukinya i  dan diam di sana, j  kemudian engkau berkata: Aku mau mengangkat raja atasku, seperti segala bangsa yang di sekelilingku, k 

(0.10)Ul 19:9

--apabila engkau melakukan dengan setia perintah ini, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengasihi TUHAN, Allahmu, dan dengan senantiasa hidup menurut jalan x  yang ditunjukkan-Nya--maka haruslah engkau menambah tiga kota lagi kepada yang tiga itu,

(0.10)Ul 30:1

"Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk w  yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, x  ke mana TUHAN, Allahmu, menghalau engkau,

(0.10)Ul 20:19

Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya; buahnya boleh kaumakan, tetapi batangnya janganlah kautebang; sebab, pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kaukepung.

(0.10)Ul 2:27

Izinkanlah aku berjalan melalui negerimu. Aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya, dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. t 

(0.10)Ul 9:27

Ingatlah kepada hamba-hamba-Mu, kepada Abraham, Ishak dan Yakub; janganlah perhatikan ketegaran p  bangsa ini ataupun kefasikannya dan dosanya,
TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA