Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 88 ayat untuk Sekiranya AND book:10 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)2Sam 19:19

dan berkata kepada raja: "Janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah, dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem; d  janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi.

(0.97)2Sam 13:24

Kemudian Absalom menghadap raja, lalu berkata: "Hambamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu ini."

(0.96)2Sam 15:4

Lagi kata Absalom: "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri l  ini! Maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil."

(0.95)2Sam 24:10

Tetapi berdebar-debarlah hati z  Daud, setelah ia menghitung rakyat, lalu berkatalah Daud kepada TUHAN: "Aku telah sangat berdosa a  karena melakukan hal ini; maka sekarang, TUHAN, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. b "

(0.46)2Sam 22:47

TUHAN hidup! Terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah c  kiranya Allah gunung batu keselamatanku, d 

(0.44)2Sam 24:23

Semuanya ini, ya raja, diberikan q  Arauna kepada raja." Arauna berkata pula kepada raja: "Kiranya TUHAN, Allahmu, berkenan kepadamu."

(0.43)2Sam 15:31

Ketika kepada Daud dikabarkan, demikian: "Ahitofel q  ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom," maka berkatalah Daud: "Gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu, ya TUHAN."

(0.43)2Sam 2:6

Oleh sebab itu, TUHAN kiranya menunjukkan kasih dan setia-Nya z  kepadamu. Akupun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian.

(0.43)2Sam 3:9

Kiranya Allah menghukum Abner, bahkan lebih lagi dari pada itu, jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan TUHAN dengan bersumpah o  kepadanya,

(0.43)2Sam 14:18

Lalu raja menjawab, katanya kepada perempuan itu: "Baiklah jangan sembunyikan kepadaku apa yang hendak kutanyakan kepadamu." Kata perempuan itu: "Berkatalah kiranya tuanku raja!"

(0.43)2Sam 23:15

Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata: "Sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang!"

(0.43)2Sam 2:27

Jawab Yoab: "Demi Allah yang hidup, sekiranya engkau berbicara tadi, maka tentulah sudah dari tadi pagi rakyat menarik diri dari memburu saudara-saudaranya."

(0.43)2Sam 10:12

Kuatkanlah hatimu g  dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. TUHAN kiranya melakukan yang baik di mata-Nya. h "

(0.43)2Sam 16:4

Lalu berkatalah raja kepada Ziba: "Kalau begitu, kepunyaanmulah segala kepunyaan Mefiboset. h " Kata Ziba: "Aku tunduk! Biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu, ya tuanku raja."

(0.43)2Sam 24:3

Lalu berkatalah Yoab p  kepada raja: "Kiranya TUHAN, Allahmu, menambahi rakyat seratus kali lipat q  dari pada yang ada sekarang, dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini?"

(0.42)2Sam 14:17

Juga hambamu ini berpikir: perkataan tuanku raja tentulah akan menenangkan hati, sebab seperti malaikat t  Allah, demikianlah tuanku raja, yang dapat membeda-bedakan u  apa yang baik dan jahat. Dan TUHAN, Allahmu, kiranya menyertai tuanku."

(0.42)2Sam 3:39

Tetapi aku ini sekarang masih lemah, sekalipun sudah diurapi menjadi raja, sedang orang-orang itu, yakni anak-anak Zeruya, s  melebihi aku t  dalam kekerasan. u  Kiranya TUHAN membalas v  kepada orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya."

(0.42)2Sam 19:13

Dan kepada Amasa v  haruslah kamu katakan: Bukankah engkau darah dagingku? w  Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi x  dari pada itu, jika engkau tidak tetap menjadi panglimaku menggantikan Yoab. y "

(0.42)2Sam 3:35

Seluruh rakyat datang menawarkan kepada Daud untuk makan roti selagi hari siang, tetapi Daud bersumpah, katanya: "Kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi o  dari pada itu, jika sebelum matahari terbenam aku mengecap roti p  atau apapun."

(0.42)2Sam 24:14

Lalu berkatalah Daud kepada Gad: "Sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan TUHAN, sebab besar kasih sayang-Nya; g  tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia."
TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA