Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 27 ayat untuk Mahamulia AND book:58 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Ibr 8:6

Tetapi sekarang Ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena Ia menjadi Pengantara d  dari perjanjian e  yang lebih mulia 1 , yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi.

(1.00)Ibr 9:5

dan di atasnya kedua kerub kemuliaan c  yang menaungi tutup pendamaian 1 . d  Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci.

(1.00)Ibr 5:5

Demikian pula Kristus tidak memuliakan e  diri-Nya sendiri dengan menjadi Imam Besar, f  tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman g  kepada-Nya: "Anak-Ku Engkau! Engkau telah Kuperanakkan h  pada hari ini",

(0.99)Ibr 13:15

Sebab itu marilah kita, oleh Dia, senantiasa mempersembahkan korban n  syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir o  yang memuliakan nama-Nya.

(0.99)Ibr 2:7

Namun Engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah dari pada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat,

(0.99)Ibr 1:3

Ia adalah cahaya kemuliaan i  Allah dan gambar wujud j  Allah dan menopang segala yang ada k  dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, l  Ia duduk di sebelah kanan Yang Mahabesar 1 , di tempat yang tinggi, m 

(0.98)Ibr 2:9

Tetapi Dia, yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah dari pada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut, v  dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, w  supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia 1 . x 

(0.98)Ibr 13:21

kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, a  dan mengerjakan di dalam kita b  apa yang berkenan kepada-Nya, c  oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya! Amin. d 

(0.45)Ibr 3:3

Sebab Ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar dari pada Musa, x  sama seperti ahli bangunan lebih dihormati dari pada rumah yang dibangunnya.

(0.44)Ibr 2:10

Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah--yang bagi-Nya dan oleh-Nya segala sesuatu dijadikan y --,yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan, dengan penderitaan 1 . z 

(0.43)Ibr 1:4

jauh lebih tinggi dari pada malaikat-malaikat 1 , sama seperti nama yang dikaruniakan kepada-Nya jauh lebih indah dari pada nama mereka. n 

(0.43)Ibr 10:21

dan kita mempunyai seorang Imam Besar t  sebagai kepala Rumah Allah. u 

(0.43)Ibr 8:1

Inti segala yang kita bicarakan itu ialah: kita mempunyai Imam Besar s  yang demikian 1 , yang duduk di sebelah kanan takhta Yang Mahabesar di sorga, t 

(0.42)Ibr 2:3

bagaimanakah kita akan luput, jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan m  yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan n  dan oleh mereka yang telah mendengarnya, o  kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai 1 , sedangkan

(0.11)Ibr 7:19

--sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan 1  y --tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan z  yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. a 

(0.11)Ibr 4:14

Karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung 1 , o  yang telah melintasi semua langit, p  yaitu Yesus, Anak Allah, q  baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman r  kita.

(0.11)Ibr 10:34

Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman z  dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu, bahwa kamu memiliki harta a  yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya.

(0.11)Ibr 11:35

Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. v  Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa 1  dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik.

(0.10)Ibr 6:20

di mana Yesus telah masuk sebagai Perintis bagi kita, c  ketika Ia, menurut peraturan Melkisedek, d  menjadi Imam Besar e  sampai selama-lamanya.

(0.10)Ibr 13:20

Maka Allah damai sejahtera, w  yang oleh darah perjanjian x  yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati y  Gembala Agung segala domba, z  yaitu Yesus, Tuhan kita,
TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA