Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 41 - 60 dari 113 ayat untuk unta-unta [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.58)1Taw 5:21

Mereka mengangkut ternak orang-orang itu sebagai jarahan: untanya lima puluh ribu ekor, kambing domba dua ratus lima puluh ribu ekor dan keledai dua ribu ekor, juga manusia seratus ribu jiwa.

(0.58)1Sam 27:9

Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorangpun tidak dibiarkannya hidup, w  baik laki-laki maupun perempuan; ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta dan pakaian, kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akhis.

(0.58)Yer 49:29

Hendaklah kemah-kemah mereka dan kawanan domba y  mereka dirampas sampai bersih, tenda-tenda mereka dan segala perabot mereka; hendaklah unta-unta mereka habis dibawa serta, dan hendaklah berteriak-teriak kepada mereka: Kegentaran z  dari segala jurusan!

(0.58)Yer 50:39

Sebab itu binatang-binatang gurun j  serta anjing-anjing hutan akan diam di sana, juga burung-burung unta akan tinggal di dalamnya. Negeri itu tidak akan didiami lagi untuk seterusnya dan tidak akan ditinggali lagi turun-temurun. k 

(0.58)Im 11:4

Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan u  dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah: unta, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah; haram itu bagimu.

(0.58)Hak 6:5

Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. j  Orang-orangnya dan unta-untanya k  tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya,

(0.54)Kej 24:35

TUHAN sangat t  memberkati u  tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya; v  TUHAN telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. w 

(0.54)Hak 7:12

Adapun orang Midian dan orang Amalek g  dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu, seperti belalang h  banyaknya, dan unta i  mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut j  banyaknya.

(0.54)1Sam 30:17

Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan u  mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam; tidak ada seorangpun dari mereka yang lolos, kecuali empat ratus orang muda yang melarikan diri v  dengan menunggang unta.

(0.54)Ayb 42:12

TUHAN memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih dari pada dalam hidupnya yang dahulu; ia mendapat empat belas ribu ekor kambing domba, dan enam ribu unta, seribu pasang lembu, dan seribu ekor keledai betina.

(0.54)Yes 43:20

Binatang hutan k  akan memuliakan Aku, serigala l  dan burung unta, sebab Aku telah membuat air m  memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihan-Ku;

(0.54)Yer 2:23

Bagaimanakah engkau berani berkata: Aku tidak pernah menajiskan diriku, s  aku tidak pernah mengikuti para Baal? t  Lihatlah tingkah langkahmu di dalam lembah, u  ketahuilah apa yang telah kaulakukan: hai, unta betina yang ringan kaki yang berlari-lari v  kian ke mari,

(0.54)Kej 37:25

Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismael s  datang dari Gilead t  dengan untanya yang membawa damar, balsam u  dan damar ladan, v  dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. w 

(0.54)Hak 8:21

Lalu kata Zebah dan Salmuna: "Bangunlah engkau sendiri dan paranglah kami, sebab seperti orangnya, demikian pula kekuatannya." Maka bangunlah Gideon, dibunuhnya Zebah dan Salmuna, kemudian diambilnya bulan-bulanan m  yang ada pada leher unta mereka.

(0.54)Mat 19:24

Sekali lagi Aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lobang jarum dari pada seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah."

(0.52)Ayb 1:3

Ia memiliki tujuh ribu ekor kambing domba, tiga ribu ekor unta, lima ratus pasang lembu, lima ratus keledai i  betina dan budak-budak j  dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang k  itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. l 

(0.50)Ul 14:7

Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memamah biak atau dari antara yang berbelah dan bersela kukunya: unta, kelinci hutan dan marmot, karena semuanya itu memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah; haram semuanya itu bagimu.

(0.50)Hak 8:26

Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada seribu tujuh ratus syikal emas, belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian, dan belum terhitung kalung rantai r  yang ada pada leher unta mereka.

(0.50)1Sam 15:3

Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala j  yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu 1 , lembu maupun domba, unta maupun keledai."

(0.50)1Raj 10:2

Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring r  yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannyalah segala yang ada dalam hatinya kepadanya.
TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA