Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 2113 ayat untuk turunkanlah [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.01)Kej 1:28

Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: a  "Beranakcuculah dan bertambah b  banyak 1 ; penuhilah bumi c  dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas d  ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. e "

(0.47)Kej 2:5

belum ada semak apapun di bumi, belum timbul t  tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab TUHAN Allah belum menurunkan hujan ke bumi, u  dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu;

(0.73)Kej 3:15

Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu a  dan keturunannya; b  keturunannya akan meremukkan kepalamu, c  dan engkau akan meremukkan tumitnya 1 ."

(0.02)Kej 4:20

Ada itu melahirkan Yabal; dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak.

(0.02)Kej 4:21

Nama adiknya ialah Yubal; dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi h  dan suling. i 

(0.02)Kej 4:22

Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal-Kain, bapa semua tukang tembaga j  dan tukang besi. Adik perempuan Tubal-Kain ialah Naama.

(0.05)Kej 4:25

Adam bersetubuh pula dengan isterinya, o  lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, p  sebab katanya: "Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel; sebab Kain telah membunuhnya. q "

(0.60)Kej 5:1

Inilah daftar t  keturunan u  Adam 1 . Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuat-Nyalah dia menurut rupa Allah; v 

(0.01)Kej 6:4

Pada waktu itu orang-orang raksasa y  ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, z  dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka; inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. a 

(0.18)Kej 6:9

Inilah riwayat i  Nuh: Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela j  di antara orang-orang 1  sezamannya; k  dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. l 

(0.49)Kej 7:3

juga dari burung-burung di udara tujuh pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup i  keturunannya di seluruh bumi.

(0.45)Kej 7:4

Sebab tujuh hari lagi Aku akan menurunkan hujan j  ke atas bumi k  empat puluh hari l  empat puluh malam m  lamanya, dan Aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang Kujadikan n  itu."

(0.02)Kej 7:10

Setelah tujuh hari t  datanglah air bah meliputi bumi.

(0.71)Kej 7:12

Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi empat puluh hari empat puluh malam y  lamanya.

(0.14)Kej 8:1

Maka Allah mengingat m  Nuh 1  dan segala binatang liar dan segala ternak, yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi, n  sehingga air itu turun.

(0.21)Kej 8:2

Ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit o  dan berhentilah hujan p  lebat dari langit,

(0.02)Kej 8:3

dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah seratus lima puluh hari. q 

(0.03)Kej 8:18

Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan isterinya dan isteri d  anak-anaknya.

(0.02)Kej 9:1

Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka: "Beranakcuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. p 

(0.02)Kej 9:7

Dan kamu, beranakcuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya, bertambah banyaklah di atasnya. z "
TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA