Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 25 ayat untuk terpeliharalah [Pencarian Tepat][Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Mat 9:17

Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua 1 , karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itupun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah 2  kedua-duanya."

(0.12)Luk 5:38

Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula.

(0.12)Kis 2:21

Dan barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan o  akan diselamatkan. p 

(0.12)Kol 1:17

Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu n  dan segala sesuatu ada di dalam Dia.

(0.11)Yoh 5:34

tetapi Aku tidak memerlukan kesaksian g  dari manusia, namun Aku mengatakan hal ini, supaya kamu diselamatkan. h 

(0.11)1Kor 5:5

orang itu harus kita serahkan q  dalam nama Tuhan Yesus kepada Iblis 1 , r  sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. s 

(0.10)Kej 12:13

Katakanlah, bahwa engkau adikku 1 , j  supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau."

(0.10)Mzm 119:117

Sokonglah n  aku, supaya aku selamat; o  aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapan-Mu p  senantiasa.

(0.09)Mrk 5:23

dan memohon dengan sangat kepada-Nya: "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tangan-Mu b  atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup."

(0.09)Yoh 3:17

Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia d  bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. e 

(0.09)1Kor 10:33

Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, k  bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, l  supaya mereka beroleh selamat. m 

(0.08)Kej 32:30

Yakub menamai tempat itu Pniel, sebab katanya: "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, t  tetapi nyawaku tertolong!"

(0.08)Mzm 22:5

(22-6) Kepada-Mu mereka berseru-seru, e  dan mereka terluput; kepada-Mu mereka percaya, f  dan mereka tidak mendapat malu. g 

(0.08)Ams 28:2

Karena pemberontakan negeri banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan tetaplah hukum.

(0.08)Yes 45:22

Berpalinglah w  kepada-Ku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, x  hai ujung-ujung bumi 1 ! y  Sebab Akulah Allah dan tidak ada yang lain. z 

(0.08)Yer 4:14

Bersihkanlah o  hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan! p  Berapa lama lagi q  tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu?

(0.08)Yer 17:14

Sembuhkanlah aku, ya TUHAN, maka aku akan sembuh; r  selamatkanlah s  aku 1 , maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku! t 

(0.08)Luk 11:21

Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya.

(0.08)Kis 12:20

Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. k  Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka, lalu mereka memohonkan perdamaian, karena negeri mereka beroleh bahan makanan l  dari wilayah raja.

(0.08)1Tim 4:6

Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman m  kita dan dalam ajaran sehat yang telah kauikuti n  selama ini.
TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA