Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 64 ayat untuk takaran [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Yes 40:12

Siapa yang menakar 1  air g  laut dengan lekuk tangannya h  dan mengukur langit i  dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca? j 

(0.90)Rut 3:17

serta berkata: "Yang enam takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya: Engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa."

(0.81)Rut 3:15

Lagi katanya: "Berikanlah selendang o  yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu." Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnyalah enam takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota.

(0.80)Kel 16:18

Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak, tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit, tidak kekurangan. m  Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya.

(0.68)Hag 2:16

(2-17) bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan b  gandum yang seharusnya sebanyak dua puluh gantang, hanya ada sepuluh; dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan c  anggur untuk mencedok lima puluh takar, hanya ada dua puluh. d 

(0.59)Luk 6:38

Berilah 1  dan kamu akan diberi: suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah ke luar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. o  Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. p "

(0.53)Mat 23:32

Jadi, penuhilah juga takaran r  nenek moyangmu! s 

(0.47)Ams 20:10

Dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya c  adalah kekejian bagi TUHAN.

(0.38)Im 19:35

Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, mengenai ukuran, timbangan dan sukatan. w 

(0.36)Mi 6:10

Masakan Aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik dan takaran efa yang kurang dan terkutuk m  itu?

(0.36)Yeh 4:11

Air minumpun bagimu akan ditentukan, seperenam hin banyaknya; minumlah itu pada waktu-waktu tertentu. t 

(0.28)Yer 33:22

Seperti tentara langit 1  tidak terbilang h  dan seperti pasir laut tidak tertakar, demikianlah Aku akan membuat banyak keturunan hamba-Ku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani Aku."

(0.25)Hos 1:10

Tetapi kelak, jumlah orang Israel akan seperti pasir laut 1 , yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. u  Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka: "Kamu ini bukanlah umat-Ku," akan dikatakan kepada mereka: "Anak-anak Allah v  w  yang hidup."

(0.22)Yeh 4:16

Sesudah itu Ia berfirman kepadaku: "Hai, anak manusia, sesungguhnya, Aku akan memusnahkan z  persediaan makanan di Yerusalem--dan mereka akan memakan roti yang tertentu timbangannya dengan hati yang cemas; juga mereka akan meminum air dalam ukuran terbatas dengan hati yang gundah-gulana a --

(0.22)Am 8:5

dan berpikir: "Bilakah bulan baru l  berlalu, supaya kita boleh menjual gandum dan bilakah hari Sabat 1  berlalu, supaya kita boleh menawarkan m  terigu n  dengan mengecilkan efa, membesarkan syikal, berbuat curang o  dengan neraca palsu, p 

(0.22)Yes 65:7

atas segala kesalahan d  mereka sendiri, maupun atas kesalahan nenek moyangnya, e  semuanya serentak, firman TUHAN. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan Aku di atas bukit-bukit. f  Memang Aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah g  untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu!

(0.17)Hos 3:2

Lalu aku membeli dia 1  bagiku dengan bayaran lima belas syikal perak dan satu setengah homer jelai.

(0.10)Kel 30:34

Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Ambillah wangi-wangian, e  yakni getah damar, kulit lokan dan getah rasamala, wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya.

(0.10)2Raj 6:25

Maka terjadilah kelaparan b  hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga delapan puluh syikal perak dan seperempat kab tahi merpati c  berharga lima syikal perak.

(0.07)Kel 16:36

Adapun segomer b  ialah sepersepuluh efa. c 
TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA