Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 30 ayat untuk siapkanlah [Pencarian Tepat][Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Yer 46:3

"Siapkanlah perisai a  besar dan perisai kecil dan majulah untuk bertempur!

(0.66)Yer 46:19

Siapkanlah bagimu barang-barang untuk perjalananmu ke pembuangan, n  hai puteri Mesir yang sudah lama menetap! Sebab Memfis o  akan menjadi sunyi sepi, p  dijadikan reruntuhan yang tidak berpenduduk lagi.

(0.54)1Sam 6:7

Oleh sebab itu ambillah dan siapkanlah sebuah kereta r  baru dengan dua ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah kena kuk, s  pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah, supaya jangan mengikutinya lagi.

(0.39)Ayb 33:5

Jikalau engkau dapat, jawablah aku, d  bersiaplah e  engkau menghadapi aku, f  pertahankanlah dirimu.

(0.32)Ams 24:27

Selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang; baru kemudian dirikanlah rumahmu.

(0.25)Bil 23:1

Lalu berkatalah Bileam kepada Balak: "Dirikanlah bagiku di sini tujuh mezbah dan siapkanlah bagiku di sini tujuh ekor lembu jantan dan tujuh ekor domba jantan. i "

(0.25)Bil 23:29

Berkatalah Bileam kepada Balak: "Dirikanlah bagiku di sini tujuh mezbah dan siapkanlah di sini bagiku tujuh ekor lembu jantan dan tujuh ekor domba jantan."

(0.25)1Ptr 1:13

Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah o  dan letakkanlah pengharapanmu p  seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu q  pada waktu penyataan r  Yesus Kristus.

(0.21)Kej 43:16

Ketika Yusuf melihat Benyamin a  bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya: b  "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelihlah seekor hewan dan siapkanlah c  itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini."

(0.19)Yer 51:11

Lancipkanlah anak-anak panah, b  siapkanlah perisai-perisai! c  TUHAN telah membangkitkan semangat raja-raja d  Media 1 , e  sebab rencana-Nya f  terhadap Babel ialah untuk memusnahkannya: itulah pembalasan g  TUHAN, pembalasan karena bait suci-Nya! h 

(0.09)2Taw 35:4

Bersiaplah menurut puak-puakmu dan menurut rombonganmu x  sebagaimana yang dituliskan Daud, raja Israel, dan Salomo, anaknya.

(0.08)1Raj 18:44

Pada ketujuh kalinya s  berkatalah bujang itu: "Wah, awan t  kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia: "Pergilah, katakan kepada Ahab: Pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan."

(0.04)2Taw 35:6

Sembelihlah domba Paskah, kuduskanlah dirimu, y  dan adakanlah persiapan bagi saudara-saudaramu, supaya dilakukan apa yang difirmankan TUHAN dengan perantaraan Musa."

(0.04)Mrk 1:3

ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya c ",

(0.04)Kis 23:23

Kemudian kepala pasukan memanggil dua perwira dan berkata: "Siapkan dua ratus orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea z  beserta tujuh puluh orang berkuda dan dua ratus orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam sembilan malam ini. a 

(0.03)Yes 8:10

Buatlah rancangan, tetapi akan gagal l  juga; ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana m  juga, sebab Allah menyertai kami! n 

(0.03)Yes 40:3

Ada suara yang berseru-seru 1 : "Persiapkanlah c  di padang gurun jalan untuk TUHAN, luruskanlah d  di padang belantara jalan raya bagi Allah e  kita!

(0.03)Yes 57:14

Ada yang berkata: "Bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, b  angkatlah batu sandungan dari jalan umat-Ku! c "

(0.03)Nah 3:14

Timbalah air menghadapi pengepungan, r  perkuatlah kubu-kubumu! s  Pijaklah lumpur, injaklah tanah liat, peganglah acuan batu bata!

(0.03)Mat 3:3

Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan nabi Yesaya ketika ia berkata: "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya. b "
TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA