Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 23 ayat untuk sepatu [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.06)Yos 5:15

Dan Panglima Balatentara TUHAN itu berkata kepada Yosua: "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. r " Dan Yosua berbuat demikian.

(0.04)Yos 9:5

dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka.

(0.04)Yos 9:13

Inilah kirbat-kirbat anggur, yang masih baru ketika kami mengisinya, tetapi lihatlah, telah robek; dan inilah pakaian dan kasut kami, semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu."

(0.04)2Sam 15:30

Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis, o  kepalanya p  berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya, dan mereka mendaki sambil menangis.

(0.02)2Taw 28:15

Dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit, lalu menjemput para tawanan itu. Semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan dan minuman. w  Mereka diurapi dengan minyak dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai, dan dibawa ke Yerikho, ke kota pohon korma, x  dekat saudara-saudara mereka. Sesudah itu orang Israel itu pulang ke Samaria. y 

(0.04)Mzm 108:9

(108-10) Moab e  ialah tempat pembasuhan-Ku, kepada Edom f  Aku melemparkan kasut-Ku, dan karena Filistea 1  g  Aku bersorak-sorai."

(0.04)Yes 5:27

Tiada yang lelah q  dan tiada yang tersandung di antaranya; mereka tidak terlelap dan tidak tertidur, tidak terlepas ikat r  pinggangnya s  dan tali kasutnya tidak terputus; t 

(1.00)Yes 9:5

(9-4) Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. l 

(0.31)Yer 2:25

Jagalah, supaya kakimu jangan tak bersepatu dan supaya rongkonganmu jangan haus! Tetapi engkau berkata: Percuma y  saja! Percuma! Sebab aku cinta kepada orang-orang asing, z  jadi aku mau mengikuti mereka. a 

(0.04)Yeh 16:10

Aku mengenakan pakaian berwarna-warna r  kepadamu dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba dan tutup kepala dari lenan halus s  dan selendang t  dari sutera.

(0.02)Mat 3:11

Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, l  tetapi Ia yang datang kemudian dari padaku lebih berkuasa dari padaku dan aku tidak layak melepaskan kasut-Nya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus 1  m  dan dengan api. n 

(0.04)Mat 10:10

Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. h 

(0.03)Mrk 1:7

Inilah yang diberitakannya: "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa dari padaku; membungkuk dan membuka tali i  kasut-Nyapun aku tidak layak.

(0.03)Mrk 6:8

dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, rotipun jangan, bekalpun jangan, uang dalam ikat pinggangpun jangan,

(0.05)Mrk 6:9

boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju.

(0.02)Luk 3:16

Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu: "Aku membaptis kamu dengan air, a  tetapi Ia yang lebih berkuasa dari padaku akan datang dan membuka tali kasut-Nyapun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus 1  dan dengan api. b 

(0.06)Luk 10:4

Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan.

(0.34)Luk 15:22

Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya: Lekaslah bawa ke mari jubah i  yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya j  dan sepatu pada kakinya.

(0.03)Luk 22:35

Lalu Ia berkata kepada mereka: "Ketika Aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, t  adakah kamu kekurangan apa-apa?"

(0.04)Yoh 1:27

yaitu Dia, yang datang kemudian dari padaku. o  Membuka tali p  kasut-Nyapun aku tidak layak."
TIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA