Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 251 ayat untuk sembahnya [Pencarian Tepat][Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Est 8:5

serta sembahnya: "Jikalau baik pada pemandangan raja dan jikalau hamba mendapat kasih o  raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata, orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan.

(0.27)Mat 15:25

Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia j  sambil berkata: "Tuhan, tolonglah aku."

(0.25)Yes 37:15

Hizkia berdoa w  di hadapan TUHAN, katanya:

(0.24)Mat 14:8

Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata: "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam."

(0.24)Mat 17:14

Ketika Yesus dan murid-murid-Nya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah,

(0.24)Mat 18:26

Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, r  katanya: Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.

(0.21)Ayb 42:1

Maka jawab Ayub 1  kepada TUHAN:

(0.21)Mat 25:37

Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya: Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum?

(0.21)Mrk 1:40

Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut q  di hadapan-Nya ia memohon bantuan-Nya, katanya: "Kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku."

(0.21)Mrk 6:25

Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta: "Aku mau, supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam!"

(0.21)Kis 26:1

Kata Agripa kepada Paulus: "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri. m " Paulus memberi isyarat dengan tangannya, n  lalu memberi pembelaannya seperti berikut:

(0.17)Mat 9:18

Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia b  dan berkata: "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tangan-Mu atasnya, c  maka ia akan hidup."

(0.17)Mat 25:44

Lalu merekapun akan menjawab Dia, katanya: Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?

(0.17)Why 4:10

maka tersungkurlah kedua puluh empat tua-tua itu j  di hadapan Dia k  yang duduk di atas takhta itu, l  dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu, sambil berkata:

(0.17)1Sam 18:24

Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya: "Demikianlah jawab yang diberi Daud."

(0.17)1Sam 20:32

Tetapi Yonatan menjawab Saul, ayahnya itu, katanya kepadanya: "Mengapa u  ia harus dibunuh? Apa v  yang dilakukannya?"

(0.17)2Raj 20:2

Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada TUHAN:

(0.17)Ayb 40:3

(39-36) Maka jawab Ayub 1  kepada TUHAN:

(0.17)Dan 3:9

Berkatalah mereka kepada raja Nebukadnezar: "Ya raja, kekallah hidup a  tuanku!

(0.15)Kej 41:16

Yusuf menyahut Firaun: "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan g  kepada tuanku Firaun 1 ."




TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA