Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 141 - 160 dari 2606 ayat untuk sekiranya [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.40)Est 9:13

Lalu jawab Ester: "Jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besokpun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini, dan kesepuluh anak z  Haman itu hendaklah disulakan a  pada tiang."

(0.40)Mal 1:10

Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, b  supaya jangan kamu menyalakan api di mezbah-Ku dengan percuma. Aku tidak suka c  kepada kamu, firman TUHAN semesta alam, dan Aku tidak berkenan menerima d  persembahan e  dari tanganmu.

(0.39)Yoh 11:32

Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, tersungkurlah ia di depan kaki-Nya dan berkata kepada-Nya: "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. b "

(0.39)Mat 16:22

Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegor Dia, katanya: "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu! Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau."

(0.39)Kis 18:14

Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu: "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu,

(0.39)Est 5:8

Jikalau hamba mendapat kasih q  raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan r  yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman; maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja."

(0.39)Yeh 8:16

Kemudian dibawa-Nya aku ke pelataran v  dalam rumah TUHAN; sungguh, dekat jalan masuk ke bait TUHAN, di antara balai Bait Suci dan mezbah w  ada kira-kira dua puluh lima orang laki-laki, yang membelakangi bait TUHAN dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari x  di sebelah timur. y 

(0.39)Yoh 8:19

Maka kata mereka kepada-Nya: "Di manakah Bapa-Mu?" Jawab Yesus: "Baik Aku, maupun Bapa-Ku o  tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal Aku, kamu mengenal juga p  Bapa-Ku."

(0.39)2Kor 12:6

Sebab sekiranya aku hendak bermegah a  juga, aku bukan orang bodoh b  lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih dari pada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar dari padaku.

(0.39)Kis 8:24

Jawab Simon: "Hendaklah kamu berdoa untuk aku o  kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu."

(0.38)Ayb 6:8

Ah, kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan! e 

(0.38)Mrk 14:21

Anak Manusia n  memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang Dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan 1 ."

(0.38)Yos 22:19

Akan tetapi, jika sekiranya tanah milikmu itu najis, marilah menyeberang ke tanah milik TUHAN, tempat kedudukan Kemah Suci q  TUHAN, dan menetaplah di tengah-tengah kami. Tetapi janganlah memberontak terhadap TUHAN dan janganlah memberontak terhadap kami, dengan mendirikan mezbah r  bagimu sendiri, selain dari mezbah TUHAN, Allah kita.

(0.37)1Ptr 1:2

yaitu orang-orang yang dipilih, g  sesuai dengan rencana h  Allah 1 , Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh 2 , i  supaya taat j  kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. k  Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah l  atas kamu.

(0.37)1Raj 8:45

maka Engkau kiranya mendengarkan di sorga doa dan permohonan mereka dan Engkau kiranya memberikan keadilan j  kepada mereka.

(0.37)2Taw 6:35

maka Engkau kiranya mendengar dari sorga doa dan permohonan mereka dan Engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka.

(0.37)Mzm 17:2

Dari pada-Mulah kiranya datang penghakiman: k  mata-Mu kiranya melihat apa yang benar. l 

(0.37)Mzm 29:11

TUHAN kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya, u  TUHAN kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera! v 

(0.37)Ezr 5:17

Oleh sebab itu, jikalau dianggap baik oleh raja, maka hendaklah diadakan penyelidikan di dalam gedung perbendaharaan p  raja, di sana, di Babel, apakah pernah dikeluarkan perintah oleh raja Koresh untuk membangun kembali rumah Allah yang di Yerusalem itu. Kemudian keputusan raja tentang hal itu kiranya dikirimkan kepada kami."

(0.36)Mzm 72:10

kiranya raja-raja dari Tarsis e  dan pulau-pulau f  membawa persembahan-persembahan; kiranya raja-raja dari Syeba g  dan Seba menyampaikan upeti h !
TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA