Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 81 - 100 dari 4364 ayat untuk sehingga [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.63)Mzm 140:10

(140-11) Biarlah Ia menghujani mereka dengan bara api! q  Biarlah Ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit lagi!

(0.63)Kel 40:10

Juga kauurapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya; demikianlah engkau harus menguduskan y  mezbah itu, sehingga mezbah itu maha kudus.

(0.63)Im 22:29

Dan apabila kamu menyembelih korban syukur s  bagi TUHAN, kamu harus menyembelihnya sedemikian, hingga TUHAN berkenan akan kamu.

(0.62)Yos 9:26

Demikianlah dilakukannya kepada mereka. Dilepaskannyalah mereka dari tangan orang-orang Israel, sehingga mereka tidak dibunuh.

(0.62)2Taw 5:9

Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus, yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar; dan di situlah tempatnya sampai hari ini.

(0.62)Mzm 40:12

(40-13) Sebab malapetaka m  mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat; n  lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, o  sehingga hatiku menyerah. p 

(0.62)Kel 1:7

Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya; e  mereka bertambah banyak 1  dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka.

(0.62)Kel 7:18

dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk; k  maka orang Mesir akan segan meminum air l  dari sungai Nil ini."

(0.62)2Raj 9:37

maka mayat Izebel akan terhampar di kebun di luar Yizreel seperti pupuk y  di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata: Inilah Izebel."

(0.62)1Taw 12:22

Dari hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia sehingga mereka menjadi tentara yang besar, seperti bala tentara Allah.

(0.62)Ul 9:20

Juga kepada Harun TUHAN begitu murka, hingga Ia mau membinasakannya; maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun juga.

(0.62)Bil 11:22

Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, l  sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup?"

(0.61)2Raj 9:33

ia berseru: "Jatuhkanlah dia!" Mereka menjatuhkan dia, sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda; mayatnyapun terinjak-injak. u 

(0.61)Yes 41:26

Siapakah yang memberitahukannya dari mulanya, d  sehingga kami mengetahuinya, dan dari dahulu, sehingga kami mengatakan: "Benarlah dia?" Sungguh, tidak ada orang yang memberitahukannya, tidak ada orang yang mengabarkannya, e  tidak ada orang yang mendengar sepatah katapun f  dari padamu.

(0.61)Yes 53:2

Sebagai taruk c  ia tumbuh di hadapan TUHAN dan sebagai tunas d  dari tanah kering 1 . Ia tidak tampan dan semaraknyapun tidak ada 2  sehingga kita memandang dia, dan rupapun e  tidak, sehingga kita menginginkannya.

(0.61)Im 25:26

Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu, i  sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu,

(0.61)Hak 9:41

Adapun Abimelekh tinggal di Aruma, tetapi Zebul mengusir Gaal dan saudara-saudaranya, sehingga mereka ini tidak dapat tinggal di Sikhem.

(0.61)Kel 36:13

Dibuatlah lima puluh kaitan emas dan disambunglah tenda-tenda Kemah Suci, yang satu dengan yang lain, dengan memakai kaitan itu, sehingga menjadi satu. u 

(0.61)2Taw 21:15

Dan engkau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat, suatu penyakit g  usus, hingga selang beberapa waktu ususmu keluar oleh karena penyakit itu."

(0.60)Yos 13:13

Tetapi orang Israel tidak menghalau orang Gesur n  dan orang Maakha o  itu, sehingga Gesur dan Maakha masih tetap diam di tengah-tengah Israel sampai sekarang. p 
TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA