Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 210 ayat untuk sebanyak [Pencarian Tepat][Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Kel 22:17

Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya, sebanyak mas kawin anak perawan."

(0.95)1Taw 27:23

Daud tidak menghitung jumlah orang-orang yang berumur dua puluh tahun ke bawah, h  sebab TUHAN telah menjanjikan untuk membuat orang Israel sebanyak bintang-bintang i  di langit.

(0.89)2Taw 2:16

Dan kami akan menebang kayu dari gunung Libanon sebanyak engkau perlukan dan membawanya kepadamu dengan rakit-rakit melalui laut sampai ke Yafo, v  dan engkau dapat mengangkutnya ke Yerusalem."

(0.85)Yoh 6:9

"Di sini ada seorang anak, yang mempunyai lima roti jelai dan dua ikan; tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? g "

(0.81)1Raj 20:25

Lalu kerahkanlah tentara sebanyak tentara yang telah gugur dari pihakmu itu, demikian pula kuda dan kereta sebanyak yang dahulu. Marilah kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat dari pada mereka." Raja mendengarkan usul mereka, dan bertindak demikian.

(0.81)1Kor 9:19

Sungguhpun aku bebas a  terhadap semua orang, b  aku menjadikan diriku hamba dari semua orang 1 , supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin c  orang.

(0.75)2Raj 5:17

Akhirnya berkatalah Naaman: "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah b  sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada allah lain kecuali kepada TUHAN.

(0.75)Hag 2:16

(2-17) bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan b  gandum yang seharusnya sebanyak dua puluh gantang, hanya ada sepuluh; dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan c  anggur untuk mencedok lima puluh takar, hanya ada dua puluh. d 

(0.68)Yoh 6:11

Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur h  dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ, demikian juga dibuat-Nya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki.

(0.66)Kel 32:13

Ingatlah t  kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hamba-Mu itu, sebab kepada mereka Engkau telah bersumpah demi diri-Mu u  sendiri dengan berfirman kepada mereka: Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang v  di langit, dan seluruh negeri w  yang telah Kujanjikan ini akan Kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya."

(0.64)Why 18:7

berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan, yang telah ia nikmati 1 . e  Sebab ia berkata di dalam hatinya: Aku bertakhta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. f 

(0.59)2Raj 8:9

Lalu pergilah Hazael menyongsong dia, diambilnyalah persembahan berupa segala barang yang indah-indah dari Damsyik, sebanyak muatan empat puluh ekor unta. Sesudah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata: "Anakmu Benhadad, raja Aram, menyuruh aku menanyakan kepadamu: Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?"

(0.55)Gal 3:4

Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia!

(0.47)Luk 9:17

Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak dua belas bakul.

(0.44)Mrk 8:8

Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, k  sebanyak tujuh bakul.

(0.41)Ul 1:10

TUHAN, Allahmu, telah membuat e  kamu banyak f  dan sesungguhnya, sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit g  banyaknya. h 

(0.41)1Raj 5:10

Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya.

(0.37)Kel 30:24

dan kayu teja r  lima ratus syikal, s  ditimbang menurut syikal kudus, dan minyak zaitun satu hin.

(0.36)Ul 11:11

Tetapi negeri, ke mana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, y  yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit; z 

(0.36)Yoh 21:11

Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar: seratus lima puluh tiga ekor banyaknya, dan sungguhpun sebanyak itu, jala itu tidak koyak.
TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA