Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 121 - 140 dari 158 ayat untuk sanak [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.03)Rut 3:9

Bertanyalah ia: "Siapakah engkau ini?" Jawabnya: "Aku Rut, hambamu: kembangkanlah kiranya sayapmu c  melindungi hambamu 1  ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus d  kami."

(0.03)1Sam 22:1

Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua u  Adulam. v  Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia.

(0.03)1Sam 22:11

Lalu raja menyuruh memanggil Ahimelekh bin Ahitub, imam itu, bersama-sama dengan seluruh keluarganya, para imam yang di Nob; dan datanglah sekaliannya menghadap raja.

(0.03)1Sam 22:19

Juga penduduk Nob, t  kota imam itu, dibunuh raja dengan mata pedang; u  laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, pula lembu, keledai dan domba dibunuhnya dengan mata pedang.

(0.03)2Sam 16:8

TUHAN telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul, yang engkau gantikan menjadi raja, l  TUHAN telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya, engkau sekarang dirundung malang, karena engkau seorang penumpah darah. m "

(0.03)2Raj 10:11

Lalu Yehu i  membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab yang di Yizreel, juga semua orang besarnya, orang-orang kepercayaannya dan imam-imamnya; tidak ada padanya seorangpun yang ditinggalkan Yehu hidup. j 

(0.03)1Taw 4:27

Simei mempunyai enam belas orang anak laki-laki dan enam orang anak perempuan; tetapi saudara-saudaranya tidak mempunyai banyak anak; seluruh kaum mereka tidak bertambah banyak seperti bani Yehuda.

(0.03)1Taw 12:32

Dari bani Isakhar orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik 1 , sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat m  orang Israel: dua ratus orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka.

(0.03)1Taw 16:37

Lalu Daud meninggalkan di sana di hadapan tabut perjanjian TUHAN itu Asaf dan saudara-saudara sepuaknya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut t  dilakukan setiap hari;

(0.03)Neh 11:7

Dan inilah bani Benyamin: Salu bin Mesulam bin Yoed bin Pedaya bin Kolaya bin Maaseya bin Itiel bin Yesaya.

(0.03)Yes 3:6

Sehingga apabila seorang memegang saudaranya di rumah ayahnya dan berkata: "Engkau masih mempunyai jubah, jadilah pemimpin kami, dan reruntuhan ini di bawah kuasamu",

(0.03)Yer 12:6

Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu 1 , mereka sendiri juga berbuat khianat terhadap engkau; mereka juga bersama-sama di belakangmu. v  Janganlah percaya kepada mereka, sekalipun mereka berkata manis kepadamu! w 

(0.03)Luk 1:59

Maka datanglah mereka pada hari yang kedelapan untuk menyunatkan o  anak itu dan mereka hendak menamai dia Zakharia menurut nama bapanya,

(0.03)Kis 5:17

Akhirnya mulailah Imam Besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab t  Saduki, u  bertindak sebab mereka sangat iri hati.

(0.03)Kej 24:40

Tetapi katanya kepadaku: TUHAN, yang di hadapan-Nya aku hidup, d  akan mengutus malaikat-Nya menyertai engkau, e  dan akan membuat perjalananmu berhasil 1 , f  sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang isteri dari kaumku dan dari rumah ayahku. g 

(0.03)Kej 27:27

Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah o  ayahnya. p  Ketika Ishak mencium bau pakaian q  Yakub, diberkatinyalah dia, katanya: "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati r  TUHAN.

(0.03)Kej 45:18

jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, z  sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. a 

(0.03)Kel 4:18

Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya: "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku, yang ada di Mesir, untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa: "Pergilah dengan selamat."

(0.03)Bil 5:8

Tetapi apabila orang itu tidak ada kaumnya, kepada siapa dapat dibayar tebusan salah itu, maka tebusan salah yang harus dibayar itu menjadi kepunyaan TUHAN, dan adalah bagian imam, belum terhitung domba jantan l  pendamaian yang dipakai untuk mengadakan pendamaian bagi orang itu. m 

(0.03)Bil 35:21

atau jika ia memukul dia dengan tangannya karena perasaan permusuhan, sehingga orang itu mati, u  maka pastilah si pemukul itu dibunuh; ia seorang pembunuh; penuntut darah v  harus membunuh pembunuh itu, pada waktu bertemu dengan dia.
TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA