Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 95 ayat untuk ratu [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)1Raj 10:4

Ketika ratu negeri Syeba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya,

(1.00)2Taw 9:3

Ketika ratu negeri Syeba melihat hikmat Salomo f  dan rumah yang telah didirikannya,

(0.96)2Taw 9:12

Raja Salomo memberikan kepada ratu negeri Syeba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, melebihi yang dibawa ratu itu untuk raja. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya.

(0.93)1Raj 10:1

Ketika ratu negeri Syeba o  mendengar kabar p  tentang Salomo, berhubung dengan nama TUHAN, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. q 

(0.75)1Raj 10:13

Raja Salomo memberikan kepada ratu negeri Syeba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya sebagaimana layak bagi raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya.

(0.74)Yer 44:18

Tetapi sejak kami berhenti membakar korban 1  dan mempersembahkan korban curahan i  kepada ratu sorga, maka kami kekurangan segala-galanya dan kami dihabiskan oleh pedang dan kelaparan. j  k "

(0.65)1Raj 10:10

Lalu diberikannyalah kepada raja seratus dua puluh talenta emas, z  dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal; tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan ratu negeri Syeba kepada raja Salomo itu.

(0.65)2Taw 9:9

Lalu diberikan kepada raja seratus dua puluh talenta emas, j  dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal; tidak pernah lagi ada rempah-rempah seperti yang diberikan ratu negeri Syeba kepada raja Salomo itu.

(0.64)Yer 44:19

Lalu perempuan-perempuan itu menambahkan: "Apabila kami membakar korban l  dan mempersembahkan korban curahan kepada ratu sorga, m  adakah di luar pengetahuan suami n  kami bahwa kami membuat penganan o  persembahan serupa dengan patungnya p  dan mempersembahkan korban curahan kepadanya?"

(0.61)Yer 7:18

Anak-anak memungut kayu bakar, bapa-bapa menyalakan api dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat penganan persembahan bagi ratu sorga 1 , f  dan orang mempersembahkan korban curahan g  kepada allah lain dengan maksud menyakiti hati-Ku. h 

(0.61)Yeh 16:13

Dengan demikian engkau menghias dirimu dengan emas dan perak, pakaianmu b  lenan halus dan sutera dan kain berwarna-warna; makananmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak c  dan engkau menjadi sangat cantik, sehingga layak menjadi ratu. d 

(0.60)Kis 8:27

Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, t  seorang sida-sida, u  pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. v 

(0.60)Mat 12:42

Pada waktu penghakiman, ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang p  dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari pada Salomo!"

(0.59)Luk 11:31

Pada waktu penghakiman, ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat z  Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari pada Salomo!

(0.52)2Taw 9:1

Ketika ratu negeri Syeba e  mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannyalah segala yang ada dalam hatinya dengan dia.

(0.50)Yer 44:17

tetapi kami akan terus melakukan segala apa yang kami ucapkan, b  yakni membakar korban c  kepada ratu sorga 1  d  dan mempersembahkan korban curahan kepadanya seperti telah kami lakukan, kami sendiri dan nenek moyang kami dan raja-raja kami dan pemuka-pemuka e  kami di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem. f  Pada waktu itu kami mempunyai cukup makanan; g  kami merasa bahagia dan tidak mengalami penderitaan. h 

(0.49)Yer 44:25

Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Kamu, laki-laki dan isteri-isterimu! f  Kamu telah memenuhi apa yang telah kamu ucapkan, yaitu: Kami akan menepati dengan baik nazar yang kami ucapkan untuk membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada ratu sorga. g  Baiklah! Wujudkanlah dan tepatilah nazarmu h  dengan baik!

(0.48)Why 18:7

berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan, yang telah ia nikmati 1 . e  Sebab ia berkata di dalam hatinya: Aku bertakhta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. f 

(0.41)1Raj 10:3

Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu; bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu.

(0.41)2Taw 9:2

Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu; bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu.
TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA