Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 110 ayat untuk pinggang [Pencarian Tepat][Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Im 4:9

dan lagi kedua buah pinggang x  dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu,

(1.00)Im 7:4

dan lagi kedua buah pinggang b  dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu.

(0.85)Kel 28:42

Buatlah celana-celana r  lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya: celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya.

(0.85)Mzm 69:23

(69-24) Biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat; buatlah pinggang mereka goyah senantiasa! k 

(0.81)Yer 48:37

Sungguh, setiap kepala digundul h  dan setiap janggut i  dipotong, pada semua tangan ada toreh-torehan dan kain kabung j  dikenakan pada semua pinggang.

(0.75)Kel 39:29

dan ikat pinggang dari lenan halus yang dipintal benangnya, kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi, dari tenunan yang berwarna-warna--seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.

(0.69)Ul 33:11

Berkatilah, ya TUHAN, kekuatannya dan berkenanlah kepada pekerjaannya. i  Remukkanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia, sehingga mereka tidak dapat bangkit."

(0.68)Im 9:19

Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati,

(0.66)Kel 29:13

Kemudian kauambillah segala lemak n  yang menutupi isi perut, o  umbai hati, kedua buah pinggang dan segala lemak yang melekat padanya, dan kaubakarlah di atas mezbah.

(0.66)Im 8:16

Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya, lalu Musa membakarnya di atas mezbah.

(0.66)Im 8:25

Diambilnyalah lemaknya, k  ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya.

(0.66)Im 9:10

Lemak, buah pinggang dan umbai hati dari korban penghapus dosa itu dibakarnya di atas mezbah, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.

(0.64)Yer 13:11

Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda Kulekatkan kepada-Ku, demikianlah firman TUHAN, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, i  terpuji dan terhormat j  bagi-Ku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. k "

(0.62)Kel 29:9

Kauikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, h  dan kaulilitkanlah destar itu kepada kepala mereka, maka merekalah yang akan memegang jabatan imam; itulah suatu ketetapan i  untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya.

(0.62)Yes 3:24

Maka sebagai ganti rempah-rempah harum c  akan ada bau busuk, d  sebagai ganti ikat pinggang e  seutas tali, sebagai ganti selampit rambut kepala yang gundul, f  sebagai ganti pakaian hari raya sehelai kain kabung; g  dan tanda selar h  sebagai ganti kemolekan. i 

(0.59)Yes 34:6

TUHAN mempunyai sebilah pedang y  yang berlumuran darah dan yang penuh lemak, yaitu darah anak-anak domba dan kambing-kambing jantan dan lemak buah pinggang domba-domba jantan. Sebab TUHAN mengadakan penyembelihan korban z  di Bozra a  dan pembantaian b  besar di tanah Edom.

(0.59)Kis 21:11

Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri ia berkata: "Demikianlah kata d  Roh Kudus: Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat e  oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. f "

(0.50)Am 8:10

Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu y  menjadi perkabungan, dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. z  Aku akan mengenakan kain kabung a  pada setiap pinggang dan menjadikan gundul b  setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, c  sehingga akhirnya menjadi seperti hari d  yang pahit pedih."

(0.50)1Raj 12:10

Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata: "Beginilah harus kaukatakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu: Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini, berilah keringanan kepada kami--beginilah harus kaukatakan kepada mereka: Kelingkingku lebih besar dari pada pinggang ayahku!

(0.48)1Raj 20:31

Lalu berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya: "Ketahuilah, kami telah mendengar, bahwa raja-raja kaum Israel itu adalah raja-raja pemurah. h  Marilah kita menaruh kain kabung i  pada pinggang kita dan tali pada kepala kita, dan dengan demikian keluar menghadap raja Israel; barangkali ia akan menyelamatkan nyawamu."
TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA