Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 55 ayat untuk perkataan-Ku [Pencarian Tepat][Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Mrk 13:31

Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu. w 

(1.00)Luk 21:33

Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu. h "

(0.97)Mat 24:35

Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu. p 

(0.83)Luk 9:44

"Dengarlah dan camkanlah segala perkataan-Ku ini: Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. x "

(0.68)Yeh 3:10

Selanjutnya firman-Nya kepadaku: "Hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataan-Ku yang akan Kufirmankan kepadamu dan berikanlah telingamu w  kepadanya.

(0.67)Mat 7:24

"Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan melakukannya, i  ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu.

(0.67)Mat 7:26

Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir.

(0.67)Luk 6:47

Setiap orang yang datang kepada-Ku dan mendengarkan perkataan-Ku serta melakukannya w --Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan--,

(0.67)Yoh 12:48

Barangsiapa menolak Aku, dan tidak menerima perkataan-Ku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah Kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya u  pada akhir zaman.

(0.64)Yoh 12:47

Dan jikalau seorang mendengar perkataan-Ku, tetapi tidak melakukannya, Aku tidak menjadi hakimnya, sebab Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. t 

(0.57)Mrk 8:38

Sebab barangsiapa malu karena Aku dan karena perkataan-Ku 1  di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusiapun m  akan malu karena orang itu n  apabila Ia datang kelak o  dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikat kudus."

(0.57)Luk 9:26

Sebab barangsiapa malu karena Aku 1  dan karena perkataan-Ku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, m  apabila Ia datang kelak dalam kemuliaan-Nya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat n  kudus.

(0.57)Yoh 5:24

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya 1  kepada Dia yang mengutus Aku, q  ia mempunyai hidup yang kekal r  dan tidak turut dihukum 2 , s  sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. t 

(0.54)Luk 6:49

Akan tetapi barangsiapa mendengar perkataan-Ku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya."

(0.51)Yer 29:19

sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataan-Ku, m  demikianlah firman TUHAN, yang telah Kusampaikan kepada mereka terus-menerus n  dengan perantaraan hamba-hamba-Ku, yakni para nabi; o  tetapi kamu tidak mendengarkannya, demikianlah firman TUHAN.

(0.51)Luk 24:44

Ia berkata kepada mereka: "Inilah perkataan-Ku, yang telah Kukatakan kepadamu ketika Aku masih bersama-sama dengan kamu, g  yakni bahwa harus digenapi h  semua yang ada tertulis tentang Aku dalam kitab Taurat Musa i  dan kitab nabi-nabi j  dan kitab Mazmur. k "

(0.49)Yer 44:28

Hanya beberapa orang yang terluput dari pedang r --jumlahnya kecil s --yang akan kembali dari tanah Mesir ke tanah Yehuda. Maka seluruh sisa t  Yehuda yang telah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mengetahui perkataan siapa yang terwujud, u  perkataan-Ku atau perkataan mereka. v 

(0.41)Ul 4:10

yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan TUHAN, Allahmu, di Horeb, i  waktu TUHAN berfirman kepadaku: Suruhlah bangsa itu berkumpul kepada-Ku, maka Aku akan memberi mereka mendengar segala perkataan-Ku, sehingga mereka takut j  k  kepada-Ku 1  selama mereka hidup di muka bumi l  dan mengajarkan m  demikian kepada anak-anak mereka.

(0.12)Yoh 8:51

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut e  sampai selama-lamanya."

(0.09)Yoh 8:43

Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasa-Ku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku.
TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA