Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 99 ayat untuk perisai-perisainya [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.60)Kej 15:1

Kemudian datanglah firman TUHAN kepada Abram q  dalam suatu penglihatan: r  "Janganlah takut, s  Abram, Akulah perisaimu; t  upahmu u  akan sangat besar 1 ."

(0.03)Bil 33:15

Mereka berangkat dari Rafidim, h  lalu berkemah di padang gurun Sinai. i 

(1.00)Bil 33:21

Mereka berangkat dari Libna, lalu berkemah di Risa.

(1.00)Bil 33:22

Mereka berangkat dari Risa, lalu berkemah di Kehelata.

(0.48)Ul 33:29

Berbahagialah engkau, hai Israel; a  siapakah yang sama dengan engkau? b  Suatu bangsa yang diselamatkan oleh TUHAN, c  perisai pertolongan d  dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit e  mereka."

(0.61)Hak 5:8

Ketika orang memilih allah e  baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. f  Sesungguhnya, perisai ataupun tombak g  tidak terlihat di antara empat puluh ribu orang di Israel.

(0.03)1Sam 17:4

Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat, i  dari Gat. Tingginya enam hasta sejengkal.

(0.26)1Sam 17:7

Gagang tombaknya seperti pesa k  tukang tenun, dan mata tombaknya itu enam ratus syikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai l  berjalan di depannya.

(0.34)1Sam 17:41

Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. t 

(0.02)1Sam 17:45

Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu: "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, z  tetapi aku mendatangi engkau dengan nama a  TUHAN semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kautantang b  itu.

(0.73)2Sam 1:21

Hai gunung-gunung di Gilboa! a  jangan ada embun, b  jangan ada hujan c  di atas kamu, hai padang-padang pembawa kematian! d  Sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. e 

(0.32)2Sam 8:7

Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai i  emas yang dipakai oleh anak buah Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem.

(0.66)2Sam 22:3

Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, j  perisaiku, k  tanduk l  keselamatanku, kota bentengku, m  tempat pelarianku, juruselamatku; Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan.

(0.66)2Sam 22:31

Adapun Allah, jalan-Nya sempurna; c  sabda TUHAN itu murni; d  Dia menjadi perisai e  bagi semua orang yang berlindung pada-Nya.

(0.74)2Sam 22:36

Juga Kauberikan kepadaku perisai l  keselamatan-Mu, dan kebaikan-Mu telah membuat aku besar.

(0.39)1Raj 10:16

Raja Salomo membuat dua ratus perisai c  besar dari emas tempaan, enam ratus syikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar;

(0.30)1Raj 10:17

ia membuat juga tiga ratus perisai kecil dari emas tempaan, tiga mina emas dipakainya untuk setiap perisai kecil; lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung "Hutan Libanon d ".

(0.62)1Raj 14:26

Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah a  TUHAN 1  dan barang-barang perbendaharaan rumah raja; semuanya dirampasnya. Ia merampas juga segala perisai b  emas yang dibuat Salomo.

(0.69)1Raj 14:27

Sebagai gantinya raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga, yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana c  raja.

(0.62)1Raj 14:28

Setiap kali raja masuk ke rumah TUHAN, bentara-bentara membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara.
TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA