Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 181 - 200 dari 2853 ayat untuk perintah [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.62)Neh 11:23

Karena mengenai mereka ada perintah raja yang menetapkan peraturan untuk para penyanyi a  menurut keperluan setiap hari.

(0.62)Yoh 15:14

Kamu adalah sahabat-Ku, m  jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan n  kepadamu.

(0.62)Kej 7:9

datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. s 

(0.62)Kej 50:2

Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat n  ayahnya; maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel.

(0.62)Bil 3:51

maka Musa memberikan uang tebusan itu kepada Harun dan anak-anaknya sesuai dengan titah TUHAN, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.

(0.62)1Raj 8:58

tetapi hendaklah dicondongkan-Nya hati d  kita kepada-Nya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan-Nya, dan untuk tetap mengikuti segala perintah-Nya dan ketetapan-Nya dan peraturan-Nya yang telah diperintahkan-Nya kepada nenek moyang kita.

(0.62)Mzm 66:7

yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, o  yang mata-Nya mengawasi p  bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak q  tidak dapat meninggikan diri. Sela

(0.61)Yer 51:59

Pesan yang diberikan nabi Yeremia kepada Seraya bin Neria a  bin Mahseya, ketika Seraya pergi bersama-sama Zedekia, b  raja Yehuda, ke Babel pada tahun yang keempat c  dari pemerintahannya--Seraya waktu itu adalah kepala perlengkapan.

(0.61)Kel 4:28

Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman TUHAN yang disuruhkan-Nya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkan-Nya kepadanya untuk dibuat.

(0.61)Neh 9:14

Juga Kauberitahukan kepada mereka sabat-Mu o  yang kudus dan memberikan kepada mereka perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan hukum-Mu dengan perantaraan Musa, hamba-Mu.

(0.61)Ezr 7:1

Kemudian dari pada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artahsasta, y  raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra 1  bin Seraya z  bin Azarya bin Hilkia a 

(0.61)Kel 40:32

Apabila mereka masuk ke dalam Kemah Pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah f  itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan--seperti yang diperintahkan g  TUHAN kepada Musa.

(0.61)Im 13:54

maka imam harus memerintahkan orang mencuci barang yang mempunyai tanda itu, lalu ia harus mengasingkannya tujuh hari lagi untuk kedua kalinya.

(0.61)Im 24:2

"Perintahkanlah kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu 1 , supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala.

(0.61)2Taw 34:20

Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, f  kepada Abdon bin Mikha, kepada Safan, panitera negara itu, dan kepada Asaya, hamba raja, katanya:

(0.61)Kej 2:16

Lalu TUHAN Allah memberi perintah ini kepada manusia 1 : "Semua pohon dalam taman n  ini boleh kaumakan buahnya dengan bebas,

(0.61)Kel 16:24

Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa; lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya.

(0.61)1Raj 2:46

Raja memberi perintah kepada Benaya j  bin Yoyada, lalu keluarlah Benaya, dipancungnya Simei k  sehingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh l  di tangan Salomo.

(0.61)Im 8:17

Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging dan kotorannya c  dibakarnya habis di luar perkemahan, d  seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.

(0.61)2Taw 29:15

Mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan dirinya. Kemudian mereka datang menurut perintah raja, sesuai dengan firman TUHAN, lalu mentahirkan q  rumah TUHAN.
TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA