Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 121 - 140 dari 5380 ayat untuk peranakan [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.62)Kej 6:10

Nuh memperanakkan tiga orang laki-laki: Sem, m  Ham dan Yafet. n 

(0.62)1Taw 8:39

Anak-anak Esek, saudaranya, ialah Ulam, anak sulungnya, lalu Yeush, anak yang kedua, dan Elifelet, anak yang ketiga.

(0.62)1Yoh 5:21

Anak-anakku, c  waspadalah terhadap segala berhala. d 

(0.62)Mat 1:3

Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar, f  Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram,

(0.62)Mzm 128:6

dan melihat anak-anak dari anak-anakmu! t  Damai sejahtera atas Israel! u 

(0.61)Kej 36:28

Inilah anak-anak Disyan: Us dan Aran.

(0.61)1Taw 2:5

Anak-anak 1  Peres d  ialah Hezron e  dan Hamul.

(0.61)1Taw 23:16

Anak Gersom v  ialah Sebuel, seorang kepala.

(0.61)Kej 8:16

"Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan isterimu serta anak-anakmu dan isteri b  anak-anakmu;

(0.61)Kej 36:2

Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan q  menjadi isterinya, yakni Ada, anak Elon orang Het, r  dan Oholibama, s  anak Ana t  anak Zibeon orang Hewi, u 

(0.61)1Taw 8:25

Yifdeya dan Pnuel ialah anak-anak Sasak.

(0.60)Kej 11:27

Inilah keturunan p  Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor q  dan Haran, dan Haran memperanakkan Lot. r 

(0.60)Kej 35:23

Anak-anak Lea s  ialah Ruben, anak sulung t  Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, u  Isakhar dan Zebulon. v 

(0.60)Kej 46:10

Anak-anak Simeon u  ialah Yemuel, v  Yamin, Ohad, Yakhin dan Zohar w  serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan.

(0.60)2Raj 13:15

Berkatalah Elisa kepadanya: "Ambillah busur dan anak-anak panah! y " Lalu diambillah busur dan anak-anak panah.

(0.60)1Taw 2:32

Anak-anak Yada, adik Samai, ialah Yeter dan Yonatan; Yeter mati dengan tidak mempunyai anak.

(0.60)1Taw 3:9

Semuanya itu anak-anak Daud, belum terhitung anak-anak dari gundik-gundik. Tamar u  ialah saudara v  perempuan mereka.

(0.60)1Taw 24:24

Anak Uziel ialah Mikha; dari anak-anak Mikha ialah Samir.

(0.60)1Taw 4:2

Reaya, anak Syobal, memperanakkan Yahat, dan Yahat memperanakkan Ahumai dan Lahad. Itulah kaum-kaum orang Zora.

(0.60)2Sam 3:4

yang keempat ialah Adonia, j  anak dari Hagit; yang kelima ialah Sefaca, anak Abital;
TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA