Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 884 ayat untuk pengalaman [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.03)Kej 1:1

Pada mulanya a  Allah menciptakan 3  b  langit c  dan bumi. d 

(0.03)Kej 2:1

Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. l 

(0.04)Kej 2:4

Demikianlah riwayat 1  r  langit dan bumi pada waktu diciptakan. s  Ketika TUHAN Allah 2  menjadikan bumi dan langit, --

(0.02)Kej 12:10

Ketika kelaparan timbul di negeri f  itu 1 , pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat g  kelaparan di negeri itu.

(0.01)Kej 18:25

Jauhlah kiranya dari pada-Mu untuk berbuat demikian, x  membunuh orang benar y  bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama z  dengan orang fasik! Jauhlah kiranya yang demikian dari pada-Mu! Masakan Hakim a  segenap bumi tidak menghukum dengan adil? b "

(0.03)Kej 24:66

Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya.

(0.23)Kej 37:35

Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, r  tetapi ia menolak dihiburkan, s  serta katanya: "Tidak! Aku akan berkabung, sampai aku turun mendapatkan anakku, t  ke dalam dunia orang mati 1 ! u " Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya.

(0.02)Kej 41:54

mulailah g  datang tujuh tahun kelaparan, h  seperti yang telah dikatakan Yusuf; dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti.

(0.01)Kej 42:21

Mereka berkata seorang kepada yang lain: "Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita 1  terhadap adik kita d  itu: bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya, ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan e  ini menimpa kita."

(0.64)Kej 42:29

Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, w  mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya, x  katanya:

(0.19)Kej 49:1

Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya 1  dan berkata: "Datanglah berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu, apa yang akan kamu alami di kemudian hari. z 

(0.01)Kel 3:17

Jadi Aku telah berfirman: Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir z  menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. a 

(0.02)Kel 9:18

Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini Aku akan menurunkan hujan es y  yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang z  ini.

(0.03)Kel 9:26

Hanya di tanah Gosyen, g  tempat kediaman orang Israel, h  tidak ada turun hujan es.

(0.01)Kel 10:6

Belalang itu akan memenuhi rumahmu, c  rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu, sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. d " Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun.

(0.01)Kel 10:12

Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Ulurkanlah tanganmu i  ke atas tanah Mesir mendatangkan belalang dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu."

(0.13)Kel 18:8

Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan TUHAN kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan u  yang mereka alami di jalan dan bagaimana TUHAN menyelamatkan v  mereka.

(0.02)Kel 21:21

Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belanya, sebab budak itu adalah miliknya m  sendiri.

(0.01)Kel 21:22

Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung, sehingga keguguran kandungan 1 , tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan n  oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim.

(0.27)Kel 23:9

Orang asing d  janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamupun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir.
TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA