Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 140 ayat untuk pagi-pagi [Pencarian Tepat][Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Kej 19:27

Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan TUHAN f  itu,

(0.89)Kej 26:31

Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah b  mereka. Kemudian Ishak melepas mereka, dan mereka meninggalkan dia dengan damai.

(0.87)Mat 21:18

Pada pagi-pagi hari dalam perjalanan-Nya kembali ke kota, Yesus merasa lapar.

(0.87)Kej 20:8

Keesokan harinya pagi-pagi Abimelekh memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka, lalu sangat takutlah orang-orang itu.

(0.83)Mrk 16:2

Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur.

(0.83)Kej 28:18

Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala e  dan mendirikan itu menjadi tugu f  dan menuang minyak ke atasnya. g 

(0.82)Kej 31:55

Keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya p  serta memberkati q  mereka, kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. r 

(0.81)Luk 21:38

Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepada-Nya di dalam Bait Allah o  untuk mendengarkan Dia.

(0.74)Kel 24:4

Lalu Musa menuliskan g  segala firman TUHAN itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannyalah mezbah h  di kaki gunung itu, dengan dua belas tugu i  sesuai dengan kedua belas suku Israel.

(0.74)Kel 32:6

Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, b  sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum; c  kemudian bangunlah mereka dan bersukaria 1 . d 

(0.74)Bil 14:40

Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung o  sambil berkata: "Sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan TUHAN itu; memang kita telah berbuat dosa. p "

(0.73)Mrk 11:20

Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-murid-Nya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya.

(0.71)Luk 24:22

Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami: p  Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur,

(0.70)Luk 24:1

tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan u  mereka.

(0.70)Kel 34:4

Lalu Musa memahat u  dua loh batu sama dengan yang mula-mula; bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan TUHAN kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. v 

(0.69)Yoh 8:2

Pagi-pagi benar Ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepada-Nya. Ia duduk dan mengajar v  mereka.

(0.65)Kel 9:13

Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya: Beginilah firman TUHAN, Allah orang Ibrani: Biarkanlah umat-Ku pergi, supaya mereka beribadah s  kepada-Ku.

(0.65)Mrk 16:9

1 Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan diri-Nya kepada Maria Magdalena. v  Dari padanya Yesus pernah mengusir tujuh setan.

(0.62)Mat 20:1

"Adapun hal Kerajaan Sorga sama seperti u  seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya 1 . v 

(0.61)Kej 21:14

Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. w  Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Bersyeba. x 
TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA