Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 141 - 160 dari 341 ayat untuk pagi [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.52)Hak 7:1

Adapun Yerubaal u --itulah Gideon v --bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod; w  perkemahan orang Midian x  itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More, y  di lembah.

(0.52)Hak 9:33

Esoknya pagi-pagi, pada waktu matahari terbit, haruslah engkau menyerbu kota itu. Dan jika ia dan orang-orangnya keluar melawan engkau, maka engkau dapat berbuat kepadanya sesuai dengan keadaan yang kaudapati. w "

(0.52)Yeh 33:22

Maka kekuasaan TUHAN meliputi aku a  pada malam sebelum kedatangan orang yang terluput itu dan TUHAN membuka mulutku b  pada saat menjelang kedatangan orang yang terluput itu pada pagi hari. Mulutku sudah terbuka dan aku tidak bisu c  lagi.

(0.51)Mrk 15:1

Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat d  dan seluruh Mahkamah Agama e  sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawa-Nya dan menyerahkan-Nya kepada Pilatus 1 . f 

(0.51)Kel 14:27

Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, f  sedang orang Mesir lari menuju air itu; demikianlah TUHAN mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. g 

(0.51)Yes 17:11

sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuh subur, dan pada pagi i  mencangkokkannya engkau membuatnya berbunga, namun panen j  akan segera lenyap k  pada hari kesakitan dan hari penderitaan l  yang sangat payah. m 

(0.50)Kej 19:2

serta berkata: "Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, p  maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka: "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. q "

(0.50)Kej 21:14

Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. w  Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Bersyeba. x 

(0.50)Kej 22:3

Keesokan harinya pagi-pagi j  bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak, anaknya; ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya.

(0.50)Kel 8:20

Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Bangunlah pagi-pagi r  dan berdirilah menantikan Firaun, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya: Beginilah firman TUHAN: Biarkanlah umat-Ku pergi, supaya mereka beribadah s  kepada-Ku;

(0.50)Kel 12:22

Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop c  dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah d  itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu; seorangpun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi.

(0.50)Im 6:12

Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu l  di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak m  korban keselamatan n  di sana.

(0.50)Hak 6:28

Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah a  Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu.

(0.50)1Sam 15:12

Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel, demikian: "Saul telah ke Karmel u  tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan; v  kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal."

(0.50)1Sam 17:20

Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannyalah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan, ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang.

(0.50)1Sam 19:11

Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya b  dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. c  Tetapi Mikhal, isteri Daud, memberitahukan kepadanya, demikian: "Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh."

(0.50)2Raj 6:15

Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi ke luar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya: "Celaka tuanku! Apakah yang akan kita perbuat?"

(0.50)2Taw 31:3

Raja memberi sumbangan e  dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni: korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis di dalam Taurat TUHAN. f 

(0.50)Yes 50:4

Tuhan ALLAH e  telah memberikan kepadaku 1  lidah f  seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu 2 . g  Setiap pagi h  Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. i 

(0.49)Kel 18:14

Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia: "Apakah ini yang kaulakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?"
TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA