Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 69 ayat untuk oleh-Nya [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Yak 2:7

Bukankah mereka yang menghujat Nama yang mulia, yang oleh-Nya kamu menjadi milik Allah?

(0.98)Yoh 1:10

Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh-Nya, o  tetapi dunia tidak mengenal-Nya 1 .

(0.79)1Yoh 4:9

Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anak-Nya yang tunggal l  ke dalam dunia, supaya kita hidup oleh-Nya. m 

(0.73)Yoh 5:39

Kamu menyelidiki Kitab-kitab Suci, r  sebab kamu menyangka bahwa oleh-Nya kamu mempunyai hidup yang kekal, s  tetapi walaupun Kitab-kitab Suci itu memberi kesaksian tentang Aku, t 

(0.66)Ul 33:3

Sungguh Ia mengasihi o  umat-Nya; semua orang-Nya yang kudus--di dalam tangan-Mulah p  mereka, pada kaki-Mulah mereka duduk, q  menangkap sesuatu dari firman-Mu.

(0.66)Ibr 2:10

Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah--yang bagi-Nya dan oleh-Nya segala sesuatu dijadikan y --,yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan, dengan penderitaan 1 . z 

(0.52)1Kor 8:6

namun bagi kita hanya ada satu Allah j  saja, yaitu Bapa, k  yang dari pada-Nya berasal l  segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan m  saja, yaitu Yesus Kristus, yang oleh-Nya segala sesuatu telah dijadikan n  dan yang karena Dia kita hidup.

(0.14)Yoh 1:3

Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. e 

(0.13)Ayb 26:6

Dunia orang mati z  terbuka di hadapan Allah, tempat kebinasaanpun a  tidak ada tutupnya. b 

(0.13)Ayb 34:23

Karena bagi manusia Ia tidak menentukan waktu h  untuk datang menghadap Allah supaya diadili, i 

(0.13)Mzm 116:15

Berharga di mata h  TUHAN kematian semua orang yang dikasihi-Nya 1 . i 

(0.11)Ayb 8:4

Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap Dia, maka Ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran p  mereka.

(0.11)Ayb 22:30

Orang yang tidak bersalah w  diluputkan-Nya: engkau luput karena kebersihan tanganmu. x "

(0.11)Mzm 28:8

TUHAN adalah kekuatan u  umat-Nya dan benteng keselamatan v  bagi orang yang diurapi-Nya! w 

(0.11)Pkh 7:13

Perhatikanlah pekerjaan k  Allah! Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkan-Nya? l 

(0.09)Kel 24:11

Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkan-Nya tangan-Nya; mereka memandang w  Allah, lalu makan dan minum 1 . x 

(0.09)Im 18:28

supaya kamu jangan dimuntahkan a  oleh negeri itu, apabila kamu menajiskannya, b  seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu.

(0.09)Ayb 4:18

Sesungguhnya, hamba-hamba-Nya v  tidak dipercayai-Nya, malaikat-malaikat-Nyapun didapati-Nya tersesat, w 

(0.09)Ayb 12:14

Bila Ia membongkar, u  tidak ada yang dapat membangun kembali; v  bila Ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. w 

(0.09)Ayb 34:28

sehingga mereka menyebabkan jeritan orang miskin naik ke hadapan-Nya, dan Ia mendengar jeritan orang sengsara. s 
TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA